#აჩუქეწიგნი - როგორ ავარჩიოთ საუკეთესო საჩუქარი, ჰობისა და ინტერესების მიხედვით - Gemrielia.ge

#აჩუქეწიგნი - როგორ ავარჩიოთ საუკეთესო საჩუქარი, ჰობისა და ინტერესების მიხედვით

რა არის უნი­ვერ­სა­ლუ­რი სა­ჩუ­ქა­რი, რომ­ლის ად­რე­სატ­საც ის აუ­ცი­ლებ­ლად მო­ე­წო­ნე­ბა? ეს წიგ­ნია - სა­ჩუ­ქა­რი, რო­მე­ლიც შე­გიძ­ლია ნე­ბის­მი­ე­რი გე­მოვ­ნე­ბი­სა და ინ­ტე­რე­სე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ანს მისი ჰო­ბის მი­ხედ­ვით შე­ურ­ჩიო და აჩუ­ქო, თან დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი იყო, რომ ამით მას გა­ა­ბედ­ნი­ე­რებ.

 

დათო ტუ­რაშ­ვი­ლი, მწე­რა­ლი:

 

„ბევ­რი წიგ­ნი მახ­სოვს, რო­მე­ლიც მა­ჩუ­ქეს. თუმ­ცა მე ის უფრო მიყ­ვარს, მე რომ ვჩუქ­ნი წიგნს. მთელ სა­ქარ­თვე­ლო­ში სო­ფელ-სო­ფელ დავ­დი­ვარ და ყვე­ლას ვჩუქ­ნი ხოლ­მე. ძა­ლი­ან მსი­ა­მოვ­ნებს ეს პრო­ცე­სი. გან­სა­კუთ­რე­ბით და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლი სა­ჩუ­ქა­რი კი ჩემ­თვის აღ­მოჩ­ნდა ას­ტრიდ ლინდგრე­ნის „მა­წან­წა­ლა რას­მუ­სი“, რო­მე­ლიც მა­მა­ჩემ­მა ჯერ კი­დევ მა­შინ მა­ჩუ­ქა, როცა კი­თხვა არ ვი­ცო­დი. ბევ­რმა წიგნ­მა იქო­ნია დიდი გავ­ლე­ნა ჩემ­ზე, მაგ­რამ ეს არის სრუ­ლი­ად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი. „მა­წან­წა­ლა რას­მუ­სი“ არის პირ­ვე­ლი ყვე­ლა­ზე შთამ­ბეჭ­და­ვი წიგ­ნი, რომ­ლის გა­მოც სრუ­ლი­ად სხვა სამ­ყა­რო­ში აღ­მოვ­ჩნდი. ეს არის წიგ­ნის სამ­ყა­რო, რო­მელ­საც მერე ვე­ღა­რას­დროს მოვ­წყდი. მინ­და მა­მა­ჩემს კი­დევ ერთხელ ვუ­თხრა მად­ლო­ბა ამ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სა­ჩუქ­რის­თვის.“

 

დრო მი­დის, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ვი­თარ­დე­ბა, ადა­მი­ა­ნე­ბი იც­ვლე­ბი­ან, თუმ­ცა უც­ვლე­ლი რჩე­ბა ერთი რამ. ადა­მი­ა­ნებს უყ­ვართ კი­თხვა, ახა­ლი სამ­ყა­როს აღ­მო­ჩე­ნა, ახა­ლი ემო­ცი­ე­ბი და შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი. ცოდ­ნა და გა­მოც­დი­ლე­ბა, რო­მელ­საც წიგ­ნი­დან ვი­ღებთ ცხოვ­რე­ბას გვი­მარ­ტი­ვებს, ზოგს სირ­თუ­ლე­ე­ბის გა­და­ლახ­ვა­ში ეხ­მა­რე­ბა, ზოგს კი პრო­ფე­სი­ულ გან­ვი­თა­რე­ბა­ში უწყობს ხელს. სწო­რედ ამი­ტომ არის წიგ­ნი უნი­ვერ­სა­ლუ­რი სა­ჩუ­ქა­რი. თუმ­ცა წიგ­ნის ჩუ­ქე­ბი­სას მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ ად­რე­სა­ტის ინ­ტე­რე­სე­ბი გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ.

ჩვენ გირ­ჩევთ რამ­დე­ნი­მე ბესტსე­ლერს, რო­მე­ლიც თქვენს ახ­ლობ­ლებ­სა და მე­გობ­რებს მათი ჰო­ბის მი­ხედ­ვით შე­იძ­ლე­ბა აჩუ­ქოთ.

 

 

 

 

შე­მეც­ნე­ბი­თი წიგ­ნე­ბის მოყ­ვა­რულ­თათ­ვის:

 • სა­ქარ­თვე­ლო - რა­საც არ­წი­ვე­ბი ხე­და­ვენ
 • გე­ოგ­რა­ფია - მოს­წავ­ლის დიდი ენ­ციკ­ლო­პე­დია
 • 8000 სა­ო­ცა­რი ფაქ­ტი

 

მათ­თვის, ვინც მუდ­მი­ვად კა­რი­ე­რულ გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე ფიქ­რობს:

 • დიდი წიგ­ნი ბიზ­ნეს­ზე
 • დიდი წიგ­ნი ფი­ლო­სო­ფი­ა­ზე

 

ღვი­ნის მოყ­ვა­რულ­თათ­ვის:

 • ღვი­ნის დიდი ენ­ციკ­ლო­პე­დია

 

ცხო­ვე­ლე­ბის მოყ­ვა­რულ­თათ­ვის:

 • ცხო­ვე­ლე­ბის ენ­ციკ­ლო­პე­დია
 • მათ­თვის, ვინც და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლია ის­ტო­რი­ით:

 • სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რია (ოთხტო­მე­უ­ლი)
 •  

  მათ­თვის, ვი­საც უყ­ვარს ბაღ­ში ფუს­ფუ­სი:

 • მწვა­ნე მე­ურ­ნის ენ­ციკ­ლო­პე­დია
 • ყვე­ლა­ფე­რი მე­ბა­ღე­ო­ბის შე­სა­ხებ
 •  

  მათ­თვის, ვი­საც გემ­რი­ე­ლი კერ­ძე­ბის მომ­ზა­დე­ბა უყ­ვარს:

 • ტა­ფა­ზე მომ­ზა­დე­ბუ­ლი კერ­ძე­ბი
 • ნამ­ცხვრე­ბი (50-ზე მეტი უნი­კა­ლუ­რი რე­ცეპ­ტი)
 • წიგ­ნი ბურ­გე­რე­ბი

ბავ­შვე­ბის­თვის:

 • ცოდ­ნის ყუთი - ვი­წყებთ სწავ­ლას
 • ეზო­პეს 200 იგა­ვი
 • 100 ბიბ­ლი­უ­რი ამ­ბა­ვი ბავ­შვე­ბის­თვის

შე­გახ­სე­ნებთ, ზე­მოთ ჩა­მოთ­ვლი­ლი წიგ­ნე­ბის შე­ძე­ნა მა­ღა­ზი­ა­თა ქსელ "ბიბ­ლუს­შია" შე­საძ­ლე­ბე­ლი.