წლების წინ ეს მალამო ყველა ოჯახში ინახებოდა - რა შეუძლია "ოქროს ვარსკვლავს"? - Gemrielia.ge

წლების წინ ეს მალამო ყველა ოჯახში ინახებოდა - რა შეუძლია "ოქროს ვარსკვლავს"?

წლე­ბის წინ ეს უნი­ვერ­სა­ლუ­რი მა­ლა­მო ყვე­ლა ოჯახ­ში ინა­ხე­ბო­და და თი­თო­ე­ულ თქვენ­განს ერთხელ მა­ინც სმე­ნია "ოქ­როს ვარ­სკვლა­ვის" შე­სა­ხებ. მას "ვი­ეტ­ნა­მის მა­ლა­მო" ჰქვია. თუმ­ცა, შე­საძ­ლოა დღეს ბევ­რმა არ იცის მისი სა­სარ­გებ­ლო თვი­სე­ბე­ბის შე­სა­ხებ. მო­დით, გა­ვერ­კვეთ ვი­ეტ­ნა­მის მა­ლა­მოს სა­სარ­გებ­ლო და ზი­ა­ნის მომ­ტან თვი­სე­ბებ­ში.

"ოქ­როს ვარ­სკვლავს" დიახ, მძაფ­რი სუნი აქვს; ეფექ­ტი­ა­ნია, მაგ­რამ ნუ გა­და­ა­მე­ტებთ! დად­გე­ნი­ლია, რომ "ვარ­სკვლა­ვი" სა­უ­კე­თე­სო სა­შუ­ა­ლე­ბაა გა­ცი­ე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ. მისი მძაფ­რი სუნი მო­მან­ტა­ლუ­რად ხსნის შე­გუ­ბე­ბას ცხვირ­ში.

 

იხილეთ, მალამოს გამოყენების წესები