კვერცხის მალამო ფრჩხილის სოკოს და სახსრების სამკურნალოდ - Gemrielia.ge

კვერცხის მალამო ფრჩხილის სოკოს და სახსრების სამკურნალოდ

კვერ­ცხი­სა და ძმ­რის მჟა­ვის­გან მომ­ზა­დე­ბუ­ლი მა­ლა­მო სო­კო­სა და სახ­სრე­ბის სამ­კურ­ნა­ლო ეფექ­ტუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბაა. მისი მომ­ზა­დე­ბა უმარ­ტი­ვე­სია და ნე­ბის­მი­ე­რი თქვენ­გა­ნი შეძ­ლებს.

მომ­ზა­დე­ბის წესი

დაგ­ჭირ­დე­ბათ ერთი ცალი კვერ­ცხი, 70 პრო­ცენ­ტი­ა­ნი ძმ­რის მჟა­ვა და ვა­ზე­ლი­ნი. და­ახ­ლო­ე­ბით 200-250 გრა­მი­ან შუ­შის ქი­ლა­ში მო­ა­თავ­სეთ კარ­გად გა­რე­ცხი­ლი მთლი­ა­ნი კვერ­ცხი (ნა­ჭუ­ჭი­ა­ნად, არ გა­ტე­ხოთ!), და­ას­ხით ძმ­რის მჟა­ვა იმ­დე­ნი, რომ კვერ­ცხი და­ი­ფა­როს, და­ა­ხუ­რეთ ხუფი და და­ტო­ვეთ 3-4 დღით. ამ პე­რი­ო­დის გან­მავ­ლო­ბა­ში კვერ­ცხის ნა­ჭუ­ჭი დარ­ბილ­დე­ბა და და­ემ­სგავ­სე­ბა მო­ხარ­შულს. ე.ი. ნა­ჭუ­ჭი "გაქ­რე­ბა" და დარ­ჩე­ბა მხო­ლოდ თეთ­რი აპკი. კვერ­ცხი ამო­ი­ღეთ სი­თხი­დან (დარ­ჩე­ნი­ლი ძმ­რის მჟა­ვა აღარ გჭირ­დე­ბათ და გა­და­აქ­ცი­ეთ), გა­ა­ცა­ლეთ აპკი, მთლი­ა­ნი კვერ­ცხი - ცი­ლაც და გუ­ლიც და­ჭყლი­ტეთ და გა­ა­ტა­რეთ სა­ცერ­ში. მი­ი­ღებთ ფა­ფის­მაგ­ვარ მა­სას. შე­უ­რი­ეთ ვა­ზე­ლი­ნი იმ­დე­ნი, რომ მა­ლა­მოს კონ­სის­ტენ­ცია მი­ი­ღოს, და­ახ­ლო­ე­ბით 1-2 ჩაის კოვ­ზი საკ­მა­რი­სია, კარ­გად აუ­რი­ეთ და მა­ლა­მო მზა­დაა. შე­გიძ­ლი­ათ ვა­ზე­ლი­ნის ნაც­ვლად გა­მო­ი­ყე­ნოთ კა­რა­ქი, მაგ­რამ კა­რა­ქი ტან­საც­მელს გა­გი­ცხი­მი­ა­ნებთ, ამი­ტომ უმ­ჯო­ბე­სია ვა­ზე­ლი­ნი, რო­მე­ლიც ლა­ქებს არ და­ტო­ვებს

 

 

გა­მო­ყე­ნე­ბა

ფე­ხის ან ფრჩხი­ლის სო­კოს შემ­თხვე­ვა­ში მა­ლა­მო წა­ის­ვით სო­კო­თი და­ზი­ა­ნე­ბულ კა­ნის უბ­ნებ­ზე ან ფრჩხი­ლებ­ზე დილა-სა­ღა­მოს, სრულ გან­კურ­ნე­ბამ­დე. სახ­სრე­ბის ტკი­ვი­ლის, ართრი­ტის,

ართრო­ზე­ბის დროს მა­ლა­მო შე­ი­ზი­ლეთ მტკივ­ნე­ულ ად­გი­ლებ­ში. შე­დე­გი გა­გა­ო­ცებთ!.. გა­ნაგ­რძეთ კი­თხვა