თუ ყავას ყოველ დილით მიირთმევთ, ეს აუცილებლად დაგაინტერესებთ - Gemrielia.ge

თუ ყავას ყოველ დილით მიირთმევთ, ეს აუცილებლად დაგაინტერესებთ

ბევ­რის­თვის დღის ყა­ვით და­წყე­ბა ერ­თგვა­რი რი­ტუ­ა­ლია. ყა­ვის გა­რე­შე ბევ­რს ძა­ლი­ან უჭირს გა­მო­ფხიზ­ლე­ბა.

მეც­ნი­ე­რებს ყა­ვის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბის­თვის სა­სი­ა­მოვ­ნო ინ­ფორ­მა­ცია აქვთ. აი, რა­ტომ უნდა და­ლი­ოთ ყავა ყო­ველ დი­ლით:

ყავა ან­ტი­ოქ­სი­დან­ტე­ბის წყა­როა.

ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მი ყა­ვი­დან უფრო მეტ ან­ტი­ოქ­სი­დან­ტებს იღებს, ვიდ­რე ხილ-ბოსტნე­უ­ლი­დან.

ყა­ვის სურ­ნელს ან­ტის­ტრე­სუ­ლი ეფექ­ტი აქვს.

სპე­ცი­ა­ლის­ტებ­მა აღ­მო­ა­ჩი­ნეს, რომ ყა­ვის არო­მა­ტი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად მოქ­მე­დებს ტვი­ნის და­ძა­ბუ­ლო­ბა­ზე და ეხ­მა­რე­ბა მას სა­სი­ა­მოვ­ნო რა­მე­ებ­ზე იფიქ­როს.

ყა­ვას შე­უძ­ლია პარ­კინ­სო­ნის და­ა­ვა­დე­ბის სიმპტო­მე­ბის შემ­ცი­რე­ბა

პარ­კინ­სო­ნით და­ა­ვა­დე­ბულს ყავა ეხ­მა­რე­ბა უკეთ აკონ­ტრო­ლოს სა­კუ­თა­რი მოძ­რა­ო­ბე­ბი... გა­ნაგ­რძეთ კი­თხვა