რატომ ვღებავთ სააღდგომო კვერცხებს წითლად და როგორ უნდა შევღებოთ ის თანაბრად? - Gemrielia.ge

რატომ ვღებავთ სააღდგომო კვერცხებს წითლად და როგორ უნდა შევღებოთ ის თანაბრად?

 

 

სა­ერ­თოდ, კვერ­ცხი სი­ცო­ცხლის სიმ­ბო­ლო­დაა მიჩ­ნე­უ­ლი. სა­აღ­დგო­მო კვერ­ცხი კი არის სიმ­ბო­ლო უფ­ლის აღ­დგო­მი­სა, ასე­ვე მიც­ვა­ლე­ბულ­თა მკვდრე­თით აღ­დგო­მი­სა და მო­მა­ვალ ცხოვ­რე­ბა­ში ჩვე­ნი აღ­დგო­მა-გა­ნახ­ლე­ბი­სა: რო­გორც კვერ­ცხის უსი­ცო­ცხლო ნა­ჭუ­ჭი­დან იბა­დე­ბა სი­ცო­ცხლე, რო­მე­ლიც სავ­სე­ბით და­მა­ლუ­ლი იყო, ასე­ვე საფ­ლავ­ში მყო­ფი ქრის­ტეც აღ­სდგა სიკ­ვდი­ლი­სა და ხრწნი­ლე­ბის სა­უფ­ლო­დან. ამი­ტო­მაც ით­ვლე­ბა სა­აღ­დგო­მო კვერ­ცხი უფ­ლის აღ­დგო­მის სიმ­ბო­ლოდ. რაც შე­ე­ხე­ბა სა­აღ­დგო­მო კვერ­ცხის მე­ო­რე სიმ­ბო­ლურ მნიშ­ვნე­ლო­ბას, მარ­თლმა­დი­დებ­ლურ ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში ასეა გან­მარ­ტე­ბუ­ლი: "ისე­ვე, რო­გორც კვერ­ცხი­დან იბა­დე­ბა ცო­ცხა­ლი არ­სე­ბა და ნა­ჭუ­ჭი­დან გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის შემ­დეგ იწყებს სრულ­ყო­ფილ არ­სე­ბო­ბას, ასე­ვე დე­და­მი­წა­ზე იესო ქრის­ტეს მე­ო­რედ მოს­ვლი­სას გან­ვთა­ვი­სუფ­ლდე­ბით მი­წი­ე­რი, ხრწნა­დი სხე­უ­ლი­სა­გან, სულ სხვა, უფრო ამაღ­ლე­ბუ­ლი, მა­რა­დი­უ­ლი, უკ­ვდა­ვი ცხოვ­რე­ბით აღვდგე­ბით და ავ­ღორ­ძინ­დე­ბით"

 

Image result for red easter eggs

 

აღ­დგო­მით გა­ი­ღო მა­ნამ­დე დახ­შუ­ლი სა­სუ­ფევ­ლის კარი და გა­ნახ­ლე­ბულ კა­ცობ­რი­ო­ბას და­კარ­გულ სა­მო­თხე­ში - სა­სუ­ფე­ველ­ში დაბ­რუ­ნე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა მი­ე­ცა. ადა­მი­ან­თა მა­რა­დი­უ­ლი სიკ­ვდი­ლის, ეშ­მა­კი­სა და ცოდ­ვის მო­ნო­ბის­გან გა­მოხ­სნა და გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი ცხოვ­რე­ბა კი მო­პო­ვე­ბუ­ლია უფალ იესო ქრის­ტეს უწ­მინ­დე­სი სის­ხლით. სწო­რედ ამას მი­ა­ნიშ­ნებს და შეგ­ვახ­სე­ნებს სა­აღ­დგო­მო კვერ­ცხის წი­თე­ლი ფერი. რად­გან უფალ­მა და მხსნელ­მა ჩვენ­მა ჩვე­ნი ხსნის­თვის სის­ხლი პა­რას­კევს დაღ­ვა­რა, სა­აღ­დგო­მო კვერ­ცხი ვნე­ბის პა­რას­კევს უნდა შე­ი­ღე­ბოს.

სა­აღ­დგო­მო კვერ­ცხის წით­ლად შე­ღებ­ვის ტრა­დი­ცი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბით არ­სე­ბობს ასე­თი გად­მო­ცე­მაც: ზე­ცად ამაღ­ლე­ბამ­დე უფალ­მა იესო ქრის­ტემ მო­ცი­ქუ­ლე­ბი მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა ქვე­ყა­ნა­ში წარ­გზავ­ნა, რათა ყვე­ლას­თვის ეხა­რე­ბი­ნათ უფ­ლის მკვდრე­თით აღ­დგო­მა. სა­ქა­და­გებ­ლად წა­ვი­და მა­რი­ამ მაგ­და­ლი­ნე­ლიც. მან რამ­დე­ნი­მე ქვე­ყა­ნა­ში იქა­და­გა ქრის­ტეს მკვდრე­თით აღ­დგო­მა. ბო­ლოს იტა­ლი­ა­ში ჩა­ვი­და, იმ­პე­რა­ტორ ტი­ბე­რი­უსს წა­რუდ­გა, კვერ­ცხი გა­უ­წო­და და მი­მარ­თა: "ქრის­ტე აღ­სდგა!" ეს ისე­ვე და­უ­ჯე­რე­ბე­ლია, რო­გორც ის, რომ ახლა ეს კვერ­ცხი გა­წით­ლდე­ბაო, უთ­ქვამს იმ­პე­რა­ტორს. მო­უ­ლოდ­ნე­ლად კვერ­ცხმა მარ­თლაც იწყო გა­წით­ლე­ბა, ბო­ლოს კი სულ გა­წით­ლდა.

 

Image result for red easter eggs

 

უძ­ვე­ლე­სი ჩვე­უ­ლე­ბის თა­ნახ­მად, აღ­მო­სავ­ლეთ­სა და იუ­დე­ა­ში უმაღ­ლეს პირ­თან პირ­ვე­ლად წარ­დგო­მი­სას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სიმ­ბო­ლუ­რი მნიშ­ვნე­ლო­ბის მქო­ნე სა­ჩუ­ქა­რი უნდა მი­ერ­თმი­ათ, ამი­ტო­მაც არ გაჰ­კვირ­ვე­ბია იმ­პე­რა­ტორ ტი­ბე­რი­უსს მა­რი­ამ მაგ­და­ლი­ნე­ლის ძღვე­ნი. ქრის­ტეს აღ­დგო­მის დღე­სას­წა­ულს მორ­წმუ­ნე­ნი ერ­თმა­ნეთს წი­თე­ლი კვერ­ცხის ურ­თი­ერ­თმი­წო­დე­ბი­თაც ულო­ცა­ვენ. კვერ­ცხის ურ­თი­ერ­თგაც­ვლის წე­სიც მა­რი­ამ მაგ­და­ლი­ნე­ლი­სა და რო­მის იმ­პე­რა­ტო­რის შეხ­ვედ­რას უკავ­შირ­დე­ბა: მა­რი­ამ­მა იმ­პე­რა­ტორს მო­უ­თხრო იესო ქრის­ტეს ცხოვ­რე­ბა­ზე, მის ჯვარ­ცმა­სა და აღ­დგო­მა­ზე, რა­მაც ტი­ბე­რი­უს­ზე უდი­დე­სი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნა. იგი სი­ცო­ცხლის ბო­ლომ­დე ქრის­ტი­ან­თა ქო­მა­გად დარ­ჩა, ქრის­ტეს მიმ­დე­ვარ­თა შე­უ­რა­ცხყო­ფას არა­ვის ანე­ბებ­და. რო­დე­საც იმ­დრო­ინ­დელ­მა ქრის­ტი­ა­ნებ­მა შე­ი­ტყვეს, თუ რა­ო­დენ ძლი­ე­რი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნა მა­რი­ამ მაგ­და­ლი­ნელ­მა იმ­პე­რა­ტორ ტი­ბე­რი­უს­ზე კვერ­ცხის ბო­ძე­ბი­თა და სი­ტყვე­ბით - "ქრის­ტე აღ­სდგა!", მისი მი­ბაძ­ვა და­ი­წყეს - აღ­დგო­მის დღე­სას­წა­ულ­ზე ურ­თი­ერ­თს წით­ლად შე­ღე­ბილ კვერ­ცხს გა­დას­ცემ­დნენ სი­ტყვე­ბით - "ქრის­ტე აღ­სდგა!" ეს ჩვე­უ­ლე­ბა თან­და­თა­ნო­ბით მარ­თლმორ­წმუ­ნე ქრის­ტი­ან­თათ­ვის სა­ყო­ველ­თაო წე­სად იქცა.

 

თუ კვერცხს წინასწარ სოდიანი წყლით ან ძმრით გარეცხავთ, უფრო თანაბრად შეიღებება. ხარშვისას კი კვერცხი რომ არ გასკდეს, შეღებვამდე 1 საათს სითბოში ან ოთახის ტემპერატურაზე გააჩერეთ, ხოლო ხარშვისას წყალში ჩაამატეთ 1 სუფრის კოვზი მარილი - ნაჭუჭი რომც გასკდეს, გული არ გადმოიღვრება. 

შეღებილმა კვერცხმა რომ იბრწყინოს, გაამშრალეთ და ზეთი გადაუსვით.