როგორ და რა რაოდენობის კვერცხი და პასკა უნდა ჭამოთ - ექიმი-ენდოკრინოლოგის რჩევა - Gemrielia.ge

როგორ და რა რაოდენობის კვერცხი და პასკა უნდა ჭამოთ - ექიმი-ენდოკრინოლოგის რჩევა

 

ქრის­ტი­ა­ნე­ბი აღ­დგო­მას კვერ­ცხი­თა და პას­კით ეგე­ბე­ბი­ან. პას­კას სა­აღ­დგო­მოდ სა­გან­გე­ბოდ აცხო­ბენ და იესო ქრის­ტეს აღ­დგო­მის რწმე­ნის ნიშ­ნად მი­ირ­თმე­ვენ, რად­გა­ნაც იგი იმ მთის სიმ­ბო­ლოა, რო­მელ­ზეც ჯვარს აც­ვეს ქრის­ტე. ის ასე­ვე აღ­დგო­მის სი­ხა­რუ­ლი­სა და ქრის­ტი­ან­თა ერ­თო­ბის სიმ­ბო­ლო­ცაა.

 

წი­თე­ლი კვერ­ცხი კი აღ­დგო­მი­სა და სი­ცო­ცხლის სიმ­ბო­ლოდ მი­იჩ­ნე­ვა, მისი წი­თე­ლი ფერი იესო ქრის­ტეს წმი­და სის­ხლს გა­ნა­სა­ხი­ე­რებს. აღ­დგო­მის კვერ­ცხი ზო­გა­დად ქრის­ტეს სის­ხლით გაწ­მე­დი­ლი მა­რა­დი­უ­ლი ცხოვ­რე­ბის ნი­შა­ნია...

 

იშ­ვი­ა­თად მე­გუ­ლე­ბა ადა­მი­ა­ნი სა­აღ­დგო­მო სუფ­რის მთა­ვა­რი კომ­პო­ნენ­ტე­ბი - კვერ­ცი და პას­კა არ უყ­ვარ­დეს. ამი­ტო­მაც იცი­ან ხოლ­მე თქმა, - თი­თო­ე­უ­ლი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი გე­მო­თი გა­მო­ირ­ჩე­ვაო, რაც ერთ-ერთი იმ მი­ზეზ­თა­გა­ნია, რის გა­მოც ადა­მი­ა­ნე­ბი ამ პრო­დუქ­ტებს მე­ტად ეტა­ნე­ბი­ან, ხში­რად ისეც, რომ ზომა-წო­ნის დაც­ვა უჭირთ. ამი­ტომ, ნა­მარ­ხუ­ლევ მორ­წმუ­ნე­ებს სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რე­ბი ყო­ველ­თვის აფრ­თხი­ლე­ბენ, ამ პრო­დუქ­ტე­ბის გა­და­ჭარ­ბე­ბუ­ლი მი­ღე­ბით ე.წ. ნაყ­რო­ვა­ნე­ბის ცოდ­ვა­ში არ აღ­მოჩ­დნენ.

 

სა­ინ­ტე­რე­სოა, რას ამ­ბო­ბენ ექი­მე­ბი, იმის შე­სა­ხებ, თუ რო­გორ და რა რა­ო­დე­ნო­ბის კვერ­ცხი და პას­კა უნდა მი­ი­ღოს ადა­მი­ან­მა, ორ­გა­ნიზმს პრობ­ლე­მე­ბი რომ არ შე­უქ­მნას.

 

ლაშა უჩა­ვა, ენ­დოკ­რი­ნო­ლო­გი:

"დღე­ში პას­კის ერთი ნა­ჭე­რი სრუ­ლად საკ­მა­რი­სია, რად­გა­ნაც მას­ში დიდი რა­ო­დე­ნო­ბი­თაა რა­ფი­ნი­რე­ბუ­ლი შა­ქა­რი, დიდი რა­ოდ­ნო­ბით კვერ­ცხი და დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით სა­ხა­მე­ბე­ლია (ფქვი­ლი სა­ხით). იხილეთ სტატია სრულად