"2 ფინჯანი ყავა სავსებით საკმარისია..." - ენდოკრინოლოგი გვირჩევს, როდისაა ყავის დალევა უმჯობესი და რისთვის არის ის კარგი - Gemrielia.ge

"2 ფინჯანი ყავა სავსებით საკმარისია..." - ენდოკრინოლოგი გვირჩევს, როდისაა ყავის დალევა უმჯობესი და რისთვის არის ის კარგი

ბევრ ადა­მი­ანს ყა­ვის გა­რე­შე ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბა ვერ წარ­მო­უდ­გე­ნია. მე­ტიც, ეს რუ­ტი­ნა გაღ­ვი­ძე­ბის­თა­ნა­ვე იწყე­ბა. მი­სა­ღე­ბია თუ არა უზ­მო­ზე ყა­ვის და­ლე­ვა, რამ­დე­ნი ფინ­ჯა­ნია დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლი და რაში გვეხ­მა­რე­ბა ყავა, ენ­დოკ­რი­ნო­ლო­გი, მაკა კო­რინ­თე­ლი სა­უბ­რობს: - ყავა უზ­მო­ზე შე­იძ­ლე­ბა და­ი­ლი­ოს იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ პა­ცი­ენტს არ აქვს კუჭ-ნაწ­ლა­ვის პრობ­ლე­მა. თუ მას აქვს გას­ტრი­ტი, წყლუ­ლი და ასე შემ­დეგ, ამ შემ­თხვე­ვა­ში, ყა­ვის მი­ღე­ბა უზ­მო­ზე არ არის რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლი. თუ არ არის ლორ­წო­ვა­ნის პრობ­ლე­მა, მა­შინ შე­იძ­ლე­ბა ყა­ვის მი­ღე­ბა დი­ლით.მინ­და ვთქვა, რომ ყავა ძა­ლი­ან კარ­გი ნაღ­ვლმდე­ნი სა­შუ­ა­ლე­ბაა. შე­სა­ბა­მი­სად, ნაღ­ვლის ბუშ­ტის­თვის

კარ­გია. უზ­მო­ზე მი­ღე­ბუ­ლი ყავა ხელს უწყობს ნაღ­ვლის გად­მო­დი­ნე­ბას ნაღ­ვლის ბუშ­ტი­დან. ასე სუფ­თავ­დე­ბა ნაღ­ვლის ბუშ­ტი. მაგ­რამ, რო­გორც უკვე ვთქვი, თუ ადა­მი­ა­ნებს კუ­ჭის პრობ­ლე­მე­ბი აქვთ, ამ შემ­თხვე­ვა­ში არ არის რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლი. ამი­ტო­მაც, პა­ცი­ენ­ტებს ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად ვურ­ჩევთ, რო­დის და რო­გორ და­ლი­ონ ყავა. - ამ შემ­თხვე­ვა­ში არის გან­სხვა­ვე­ბა ხსნად ყა­ვა­სა და ნა­ლე­ქი­ან ყა­ვას შო­რის? - არა. ჩვენ არ ვი­ცით, ხსნა­დი ყავა რა მარ­ცვლის­გან მზად­დე­ბა ისე­ვე, რო­გორც არ ვი­ცით არახ­სნა­დი ყავა რო­გორ მზად­დე­ბა. რა თქმა უნდა, გა­მომ­წვა­რი, გა­მო­ფი­ტუ­ლი ყავა, რო­მე­ლიც არ უნდა იყოს, ცუ­დია. - რა კავ­ში­რია მა­ღალ წნე­ვა­სა და ყა­ვას შო­რის? - თა­ვად კო­ფე­ი­ნი, რა თქმა უნდა, ოდ­ნავ უმა­ტებს წნე­ვას. კო­ფე­ი­ნი აუმ­ჯო­ბე­სებს გუ­ლის კუნ­თის მუ­შა­ო­ბას და ავიწ­რო­ებს სის­ხლძარ­ღვებს. აგ­რეთ­ვე მოქ­მე­დებს ნერ­ვულ სის­ტე­მა­ზე, რო­მე­ლიც იწ­ვევს გუ­ლის კუნ­თის სიხ­ში­რის მა­ტე­ბას ანუ გუ­ლის აჩ­ქა­რე­ბას. მაგ­რამ, აქაც გა­აჩ­ნია, რამ­დენ ფინ­ჯან­სა და რა ხა­რის­ხის ყა­ვას დავ­ლევთ. ხსნადსა და არახ­სნად­ზე არ ვსა­უბ­რობ, აქ­ცენტს ვა­კე­თებ სუფ­თა, კარ­გი მარ­ცვლით გა­კე­თე­ბულ ყა­ვა­ზე. - ხში­რად მოგ­ვის­მე­ნია ადა­მი­ა­ნე­ბის­გან, რომ დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში 4-5 ფინ­ჯან ყა­ვას მი­ირ­თმე­ვენ. რამ­დე­ნი ჭი­ქაა რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლი დღე­ში და რამ­დე­ნად ნორ­მა­ლუ­რია ამ რა­ო­დე­ნო­ბით ყა­ვის მი­ღე­ბა? წა­ი­კი­თხეთ სრუ­ლად