„პატარა შეცდომა შეიძლება საბედისწერო აღმოჩნდეს“ - „მასტერშეფის“ რომელმა მონაწილემ გაუცრუა იმედი ლევან კობიაშვილს - Gemrielia.ge

„პატარა შეცდომა შეიძლება საბედისწერო აღმოჩნდეს“ - „მასტერშეფის“ რომელმა მონაწილემ გაუცრუა იმედი ლევან კობიაშვილს

"მას­ტერ­შე­ფის“ სამ­ზა­რე­უ­ლო­ში მხო­ლოდ 4 კონ­კურ­სან­ტი დარ­ჩა: მარ­ტა, გაგა, ნუცა და დიმუ. ისი­ნი ერ­თმა­ნეთს ნა­ხე­ვარ­ფი­ნალ­ში და­უ­პი­რის­პირ­დე­ბი­ან და დიდი ფი­ნა­ლის ბი­ლე­თის­თვის იბ­რძო­ლე­ბენ.

 

ბრძო­ლა ნამ­დვი­ლად და­უნ­დო­ბე­ლი იქ­ნე­ბა, რად­გან შო­უ­ში იმუ­ნი­ტე­ტი აღარ არ­სე­ბობს და კონ­კურ­სან­ტე­ბი ყვე­ლა და­ვა­ლე­ბას შე­ას­რუ­ლე­ბენ. სა­ნამ "მას­ტერ­შე­ფის“ ფი­ნა­ლის­ტე­ბის ვი­ნა­ო­ბას გა­ვი­გებთ, ჟი­უ­რის ერთ-ერთ წევ­რს, ლე­ვან კო­ბი­აშ­ვილს და­ვუ­კავ­შირ­დით.

 

გა­ვი­გოთ, ვინ გა­უც­რუა ყვე­ლა­ზე მე­ტად იმე­დი, ვინ გა­ა­ო­ცა და რა ელო­დე­ბა მა­ყუ­რე­ბელს "მას­ტერ­შე­ფის“ მე­ო­რე სე­ზო­ნის ნა­ხე­ვარ­ფი­ნალ­ში.

 

- რო­გორ შე­ა­ფა­სებთ „მას­ტერ­შე­ფის“ მე­ო­რე სე­ზონს?

 

- ძა­ლი­ან მა­გა­რი სე­ზო­ნი გვაქვს. პირ­ველ სე­ზონ­თან შე­და­რე­ბით გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი იმით, რომ ნა­ხე­ვარ­ფი­ნალ­შიც კი ჯერ კი­დევ გა­ურ­კვე­ვე­ლია, ვინ მოხ­ვდე­ბა ფი­ნალ­ში; ვერც იმას ვხვდე­ბით, ვინ შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­მარ­ჯვოს, ძა­ლი­ან თა­ნა­ბა­რი ბრძო­ლაა. სწო­რედ ამის გამო, ჟი­უ­რის წევ­რე­ბის­თვი­საც უფრო სა­ინ­ტე­რე­სოა და რო­გორც ვხვდე­ბი, მა­ყუ­რებ­ლის­თვი­საც.

 

- მო­ლო­დი­ნე­ბი გა­ა­მარ­თლეს?

 

- ნა­წი­ლობ­რივ, დიახ. მთლი­ა­ნო­ბა­ში, მა­ინც კმა­ყო­ფი­ლი ვარ. "მას­ტერ­შე­ფი“ ნამ­დვი­ლად მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბე­ბით არის სავ­სე - ვინც მე­გო­ნა, რომ ფი­ნალ­ში იქ­ნე­ბო­და, და­ტო­ვა პრო­ექ­ტი; ვის წას­ვლა­საც უფრო ადრე ვვა­რა­უ­დობ­დით - ჯე­რაც პრო­ექ­ტშია.

 

 

- კონ­კურ­სან­ტი, რო­მელ­მაც იმე­დი გა­გიც­რუ­ათ.

 

- მა­რი­ამ ქურ­დი­ა­ნი. ისე­თი ტემ­პით და­ი­წყო, რომ დიდი მო­ლო­დი­ნე­ბი მქონ­და, მე­გო­ნა, უფრო მო­უ­მა­ტებ­და და მო­უ­მა­ტებ­და, მაგ­რამ ბო­ლო­ში რა და­ე­მარ­თა, არ ვიცი. შე­იძ­ლე­ბა, სტრეს­მა შე­უ­შა­ლა ხელი, მო­რა­ლუ­რად გა­ტყდა... ერ­თმა არას­წორ­მა გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბამ პრო­ექ­ტი და­ა­ტო­ვე­ბი­ნა. ეს კონ­კურ­სია - პა­ტა­რა შეც­დო­მაც კი შე­იძ­ლე­ბა სა­ბე­დის­წე­რო აღ­მოჩ­ნდეს. იხილეთ სტატია სრულად