როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ გაყინული ხინკალი ან პელმენი ხორცისგან არის დამზადებული და არა სოიოსგან - აუცილებელი რჩევები ნახევარფაბრიკატებთან დაკავშირებით - Gemrielia.ge

როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ გაყინული ხინკალი ან პელმენი ხორცისგან არის დამზადებული და არა სოიოსგან - აუცილებელი რჩევები ნახევარფაბრიკატებთან დაკავშირებით

სა­სურ­სა­თო გა­ყი­ნუ­ლი ნა­ხე­ვარ­ფაბ­რი­კა­ტე­ბი­დან ყვე­ლა­ზე გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი და მო­თხოვ­ნა­დი პრო­დუქ­ტია გა­ტა­რე­ბუ­ლი ხორ­ცის­გან (ფარ­შის­გან) დამ­ზა­დე­ბუ­ლი ნა­წარ­მი, რომ­ლე­ბიც მცი­რე თუ დიდ სუ­პერ­მარ­კე­ტებ­ში იყი­დე­ბა. მომ­ხმა­რე­ბელ­მა ზოგ­ჯერ ბევ­რი რამ არ იცის, რო­გო­რი უნდა იყოს მა­გა­ლი­თად, მო­უ­ხარ­შა­ვი, გა­ყი­ნუ­ლი ხინ­კა­ლი, პელ­მე­ნი, შე­საწ­ვა­ვი კოტ­ლე­ტი და ხორ­ცი­ა­ნი ბლი­ნე­ბი შე­ძე­ნი­სას. ამ თე­მა­ზე სურ­სა­თის უვ­ნებ­ლო­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტი, სურ­სა­თის უვ­ნებ­ლო­ბის სა­კონ­სულ­ტა­ციო ცენ­ტრის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი ირაკ­ლი არა­ბუ­ლი გვე­სა­უბ­რე­ბა:

 

- ნა­ხე­ვარ­ფაბ­რი­კა­ტე­ბი, დღეს­დღე­ო­ბით ძა­ლი­ან გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი და პო­პუ­ლა­რუ­ლი სა­სურ­სა­თო პრო­დუქ­ტია. დრო­ის უქონ­ლო­ბის გამო მომ­ხმა­რე­ბე­ლი ხში­რად ყი­დუ­ლობს და მი­ირ­თმევს აღ­ნიშ­ნულ სურ­სათს. ყვე­ლა ტი­პის მა­ღა­ზი­ა­ში თუ დიდ სუ­პერ­მარ­კეტ­ში არა­ერ­თი და­სა­ხე­ლე­ბის გა­ტა­რე­ბუ­ლი ხორ­ცის­გან (ფარ­შის­გან) დამ­ზა­დე­ბუ­ლი ნა­ხე­ვარ­ფაბ­რი­კა­ტი (ხინ­კა­ლი, პელ­მე­ნი, კოტ­ლე­ტი, გუფ­თა და სხვ.) გვხვდე­ბა. ნა­ხე­ვარ­ფაბ­რი­კა­ტის გემო და ხა­რის­ხი და­მო­კი­დე­ბუ­ლია მას­ში შე­მა­ვალ ხორცსა და სხვა ინ­გრე­დინტზე. სწო­რედ ეს გა­ნა­პი­რო­ბებს რამ­დე­ნად ხა­რის­ხი­ა­ნი და გემ­რი­ე­ლი იქ­ნე­ბა სურ­სა­თი. მისი შე­ძე­ნი­სას აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა მი­ვაქ­ცი­ოთ ყუ­რა­დღე­ბა მის გა­რე­გან ია­ერ­სა­ხეს. თუ დაბ­ზა­რუ­ლია, ფორ­მა­შეც­ვლი­ლი (ხინ­კლის, პელ­მე­ნი) თუ აქვს ყი­ნუ­ლის კრის­ტა­ლე­ბი, თუ ერ­თმა­ნეთ­ზეა მი­წე­ბე­ბუ­ლი, ეს ტემ­პე­რა­ტუ­რის ცვლი­ლე­ბა­ზე მე­ტყვე­ლებს, რაც და­უშ­ვე­ბე­ლია! მისი გად­ნო­ბა და ხე­ლა­ხა­ლი გა­ყინ­ვა, კა­ტე­გო­რი­უ­ლად აკ­რძა­ლუ­ლია ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში.

 

- თუ შე­ძე­ნის შემ­დეგ მა­შინ­ვე არ ვა­პი­რებთ პრო­დუქ­ტის გა­მო­ყე­ნე­ბას, რო­გორ უნდა მოხ­დეს მისი სახ­ლის პი­რო­ბებ­ში შე­ნახ­ვა ისე, რომ პრო­დუქ­ტი არ გაგ­ვი­ფუჭ­დეს?

 

- შე­ძე­ნის შემ­დგომ თუ არ აპი­რებთ მის სრულ გა­მო­ყე­ნე­ბას, აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა შე­ი­ნა­ხოთ მა­ცივ­რის სა­ყი­ნუ­ლე გან­ყო­ფი­ლე­ბა­ში -18 გრა­დუს­ზე, ეცა­დეთ, სახ­ლში მო­ტა­ნი­დან მა­ლე­ვე შე­ი­ნა­ხოთ მა­ცი­ვარ­ში ან მო­ამ­ზა­დოთ.

 

გააგრძელეთ კითხვა