სსრკ ნატურმორტებში - Gemrielia.ge

სსრკ ნატურმორტებშიალექსანდრე სენიკოვმა სსრკ-ის ფოტო-ნატურმორტები შექმნა. რეკვიზიტებს ძველმანების ბაზრობებზე, მეგობრებისა და ნაცნობების სხვენსა და სარდაფებში აგროვებდა. თითოეული ნივთი, ჭურჭელი, ავეჯი, იმ დროს გვახსენებს. ფოტოებიდან რამდენიმე გამოვარჩიეთ, ჩვენი საიტის სპეციფიკიდან გამომდინარე.

GEMRIELIA

GEMRIELIA

GEMRIELIA

GEMRIELIA

GEMRIELIA

GEMRIELIA

GEMRIELIA

GEMRIELIA

GEMRIELIA

GEMRIELIA

GEMRIELIA