როგორ შევხვდეთ 2022 წელს ბედნიერება და კეთილდღეობა რომ დავიბედოთ - Gemrielia.ge

როგორ შევხვდეთ 2022 წელს ბედნიერება და კეთილდღეობა რომ დავიბედოთ

2022 წელი მო­დის, აღ­მო­სავ­ლუ­რი ტრა­დი­ცი­ის მი­ხედ­ვით მისი მმარ­თვე­ლი შავი წყლის ვე­ფხვი იქ­ნე­ბა. სა­სურ­ვე­ლია, მისი კე­თილ­გან­წყო­ბა და­იმ­სა­ხუ­როთ, რომ მთე­ლი წელი ბედ­ნი­ე­რი და წარ­მა­ტე­ბუ­ლი გქონ­დეთ. გა­ი­გეთ რო­გორ უნდა შეხ­ვდეთ ახალ წელს თქვე­ნი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით?

 

ვერ­ძი

 

მი­ზან­მი­მარ­თულ და ჯიუტ ვერ­ძებს ვე­ფხვი წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვას გპირ­დე­ბათ. იყა­ვით ღირ­სე­უ­ლი, მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი. ვერძს უყ­ვარს წი­თელ ფერ­ში სა­კუ­თა­რი თა­ვის, ინ­ტე­რი­ე­რის მორ­თვა, ეს თქვე­ნი ფე­რია, მაგ­რამ უპი­რა­ტე­სო­ბას მჭა­ხე წი­თელს ნუ მი­ა­ნი­ჭებთ. ის ვნე­ბის, სიყ­ვა­რუ­ლი­სა და სიმ­დიდ­რის ფე­რია. მაგ­რამ ზო­მი­ე­რე­ბა არ გა­წყენთ. შე­ი­ძი­ნეთ ვე­ფხვის ფი­გუ­რა თი­ლის­მად ან ნაძ­ვის ხეზე ჩა­მო­სა­კი­დებ­ლად. სუფ­რა­ზე და­ა­ლა­გეთ ხა­რის­ხი­ა­ნი ჭურ­ჭე­ლი, ხორ­ცის კერ­ძე­ბი (მწვა­დი), ბოსტნე­უ­ლი, მწვა­ნი­ლე­უ­ლი და ხილი. სა­მო­სი უნდა იყოს კომ­ფორ­ტუ­ლი, ცეკ­ვა­ში ხელი რომ არ შე­გი­შა­ლოთ. სა­ა­ხალ­წლო აქ­სე­სუ­ა­რე­ბი­დან გა­მო­ი­ყე­ნეთ ჰი­ა­ცინ­ტის, ლა­ლი­სა და ალ­მა­სის­თვლი­ა­ნი სამ­კა­უ­ლი. ეს უკა­ნას­კნე­ლი მთე­ლი წელი გა­მო­ად­გე­ბა მათ, ვინც შრო­მის­მოყ­ვა­რეა, არ ეძებს მარ­ტივ გზებს სა­სურ­ვე­ლის მი­საღ­წე­ვად.

 

 

კურო

 

სა­სი­ა­მოვ­ნო ცვლი­ლე­ბი და ვე­ფხვის კე­თილ­გან­წყო­ბის მო­პო­ვე­ბა თუ გსურთ, ცოტა უნდა გა­ი­სარ­ჯოთ. ჩა­იც­ვით მდიდ­რუ­ლი სა­მო­სი, გა­ი­კე­თეთ ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი სამ­კა­უ­ლი. უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ა­ნი­ჭეთ ოხ­რას, შავს, თეთ­რს, ვარ­დის­ფერ­სა და ალის­ფერს. თუ ფუ­ლის მი­ზიდ­ვა გსურთ, სა­ა­ხალ­წლო ნაძ­ვის ხე დად­გით მი­სა­ღებ ოთახ­ში, ჩრდი­ლო­ეთ ან აღ­მო­სავ­ლეთ მხა­რეს. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ შე­ი­ძენთ "ფუ­ლის ხეს". გა­ა­ფორ­მებთ ფე­რა­დი მი­ნე­ბით, გვერ­დით მო­უ­დეთ ბრინ­ჯით სავ­სე ფი­ა­ლა, ჩირი და ხილი. თა­ვად ფუ­ლის ხეზე ჩა­მო­კი­დეთ "შო­კო­ლა­დის მო­ნე­ტე­ბი". მა­გი­დის გა­სა­ფორ­მებ­ლად გა­მო­ი­ყე­ნეთ ოქ­როს­ფე­რი და თეთ­რი ფე­რის სუფ­რა, ჭურ­ჭე­ლი და აქ­სე­სუ­ა­რე­ბი. კუ­რო­ე­ბო, თქვენ გურ­მა­ნი ბრძან­დე­ბით, ხორ­ცი­ა­ნი კერ­ძე­ბი გიყ­ვართ და სუფ­რაც თქვე­ნე­ბუ­რად და­ხუნძლეთ.

 

ტყუ­პი

 

კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლურ­მა და სი­ცო­ცხლის­ხა­ლი­სი­ან­მა ტყუპ­მა მორ­თეთ ინ­ტე­რი­ე­რი მსუ­ბუ­ქად და ხა­ლი­სი­ნად, შავ, ცის­ფერ და ვერ­ცხლის­ფერ ფე­რებ­ში. და­ა­ლა­გეთ სუფ­რა­ზე ფორ­თოხ­ლე­ბი. ჩი­ნურ ენა­ზე "ფორ­თო­ხა­ლი" "ოქ­როს" ნიშ­ნავს. ტყუპს სა­ჩუქ­რად მი­არ­თვით ვე­ფხვის ფი­გუ­რა. ფან­ჯრე­ბიც მორ­თეთ ორი­გი­ნა­ლუ­რად - ვერ­ცხლის­ფერ-ოქ­როს­ფერ­ში. აღ­მო­სავ­ლეთ მხა­რეს და­კი­დეთ მზის გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბა. ან თუ გე­ხერ­ხე­ბათ ხატ­ვა, და­ხა­ტეთ მა­ნა­თო­ბე­ლი. ტყუპს ცხოვ­რე­ბა თავ­გა­და­სავ­ლის გა­რე­შე ვერ წარ­მო­უდ­გე­ნია, ჩა­იც­ვით მსუ­ბუ­ქი, მო­სა­ხერ­ხე­ბე­ლი სა­მო­სი. სამ­კა­უ­ლე­ბი­დან უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ა­ნი­ჭეთ კვარცს, ვე­ფხვის თვალს. კვარ­ცი და­გეხ­მა­რე­ბათ, გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან და გა­გიმ­რავ­ლონ კა­პი­ტა­ლი. ვე­ფხვის თვა­ლი და­გეხ­მა­რე­ბათ ერ­თგუ­ლი პარტნი­ო­რე­ბის მო­ზიდ­ვა­ში, კარ­გია ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვის სფე­როს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი­სა და მოგ­ზა­უ­რი ნიშ­ნე­ბის­თვის.

 

კირჩხი­ბი

 

თქვენ­თვის სა­ა­ხალ­წლო სამ­ზა­დი­სის ძი­რი­თა­დად კერ­ძე­ბის გა­კე­თე­ბას გუ­ლის­ხმობს. მო­ამ­ზა­დეთ ფრინ­ვე­ლე­ბის კერ­ძე­ბი. სა­ჩუქ­რე­ბი შე­გიძ­ლი­ათ რო­მან­ტი­კუ­ლად შე­ფუ­თოთ: ნა­ქარგ ქსო­ვი­ლი­ა­ნი ქი­სით ან ზღაპ­რულ­ნა­ხა­ტი­ა­ნი ქა­ღალ­დით. სა­ა­ხალ­წლო სა­მო­სი შე­გიძ­ლი­ათ გარ­დე­რობ­ში შე­არ­ჩი­ოთ, მაგ­რამ აუ­ცი­ლებ­ლად გა­ა­ხა­ლი­სეთ ლა­მა­ზი, მო­დუ­რი დე­ტა­ლით. ვერ­ცხლის აქ­სე­სუ­ა­რი კარ­გი იქ­ნე­ბა თქვენ­თვის. თვლე­ბი­დან უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ა­ნი­ჭეთ მარ­გა­ლიტს. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში ბედ­ნი­ე­რე­ბას მო­გი­ტანთ მწვა­ნე ფე­რის ნივ­თე­ბი; თაღ­ლი­თე­ბის­გან კი და­გი­ცავთ თეთ­რი ფერი. გააგრძელეთ კითხვა