საქართველომ სომხეთს რძის პროდუქტ „მაცუნ“-ის საქართველოს გავლით რუსეთში ექსპორტი აუკრძალა - რა სახელით გადის პროდუქტი ბაზარზე? - Gemrielia.ge

საქართველომ სომხეთს რძის პროდუქტ „მაცუნ“-ის საქართველოს გავლით რუსეთში ექსპორტი აუკრძალა - რა სახელით გადის პროდუქტი ბაზარზე?

სომ­ხუ­რი რძის პრო­დუქ­ტი "მა­ცუნ“ - ამ და­სა­ხე­ლე­ბით სა­ქარ­თვე­ლოს გავ­ლით რუ­სეთ­ში ვერ შევა. სომ­ხე­თის ეკო­ნო­მი­კის სა­მი­ნის­ტრო­ში აცხა­დე­ბენ, რომ ეს სომ­ხეთს სა­ქარ­თვე­ლომ აუკ­რძა­ლა. ინ­ფორ­მა­ცი­ას სომ­ხუ­რი მე­დია ავ­რცე­ლებს.

 

გა­მო­ცე­მა armenpress წერს, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში "მა­წო­ნი“ ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ სა­კუთ­რე­ბა­დაა და­პა­ტენ­ტე­ბუ­ლი.

 

სომ­ხუ­რი მხა­რის გან­მარ­ტე­ბით, 2011 წელს სომ­ხე­თის ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი სა­კუთ­რე­ბის სა­ხელ­მწი­ფო უწყე­ბამ ევ­რო­კავ­შირ­სა და სა­ქარ­თვე­ლოს მი­მარ­თა, რათა "მა­წო­ნი“ აღარ ყო­ფი­ლი­ყო სა­ქარ­თვე­ლოს ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი სა­კუთ­რე­ბა და მა­თაც შეს­ძლე­ბო­დათ ამ და­სა­ხე­ლე­ბით პრო­დუქ­ტის ექ­სპორტზე გა­ტა­ნა. თუმ­ცა სომ­ხე­თის მო­თხოვ­ნა არ დაკ­მა­ყო­ფილ­და... გააგრძელეთ კითხვა