ხორცის მოყვარულების ტოპ 5 ქვეყანა, რომლებსაც ერთხელ მაინც უნდა ესტუმროთ - Gemrielia.ge

ხორცის მოყვარულების ტოპ 5 ქვეყანა, რომლებსაც ერთხელ მაინც უნდა ესტუმროთ

 

არ აქვს მნიშ­ვნე­ლო­ბა, და­მა­რი­ნა­დე­ბუ­ლი გიყ­ვართ თუ ცე­ცხლზე შემ­წვა­რი, გრილ­ზე მომ­ზა­დე­ბუ­ლი თუ მო­ხარ­შუ­ლი, და­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტი თუ შე­ბო­ლი­ლი – ხორ­ცი ნე­ბის­მი­ე­რი ვა­რი­ა­ცი­ით უამ­რა­ვი კერ­ძის მთა­ვა­რი ინ­გრე­დი­ენ­ტია. ხორ­ცით მომ­ზა­დე­ბუ­ლი სხვა­დას­ხვა კერ­ძი ბევ­რი ქვეყ­ნის სიმ­ბო­ლოა. დღეს ტუ­რის­ტე­ბი სა­მოგ­ზა­უ­რო ქვეყ­ნებს სხვა უამ­რა­ვი კრი­ტე­რი­უ­მის პა­რა­ლე­ლუ­რად, ეროვ­ნუ­ლი სამ­ზა­რე­უ­ლო­სა და კერ­ძე­ბის მი­ხედ­ვი­თაც არ­ჩე­ვენ. თუ თქვენც მათ შო­რის ხართ, ვი­საც ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბი და მოგ­ზა­უ­რო­ბა ძა­ლი­ან უყ­ვარს, წარ­მო­გიდ­გენთ ხორ­ცის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბის 5 ქვე­ყა­ნას, რო­მელ­საც ერთხელ მა­ინც უნდა ეს­ტუმ­როთ. ეს ქვეყ­ნე­ბი booking.com-მა გა­მო­ავ­ლი­ნა, რო­გორც ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლი ტუ­რის­ტუ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბი გა­მორ­ჩე­უ­ლი სამ­ზა­რე­უ­ლო­თი.

 

ჩრდი­ლო­ე­თი მა­კე­დო­ნია

 

ჩრდი­ლო­ე­თი მა­კე­დო­ნია არის ქვე­ყა­ნა, რო­მე­ლიც ბალ­კა­ნე­თის რე­გი­ო­ნის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბის ჭეშ­მა­რი­ტი ნი­მუ­შია. აქ უხ­ვა­დაა ის­ტო­რი­უ­ლი ქა­ლა­ქე­ბი, ულა­მა­ზე­სი ბუ­ნე­ბა და კულ­ტუ­რა­თა მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა. ჩრდი­ლო­ეთ მა­კე­დო­ნი­ა­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბი­სას აუ­ცი­ლებ­ლად ეწ­ვი­ეთ მავ­რო­ვოს ეროვ­ნულ პარკს. მო­ი­ნა­ხუ­ლეთ დე­და­ქა­ლა­ქის ხი­დე­ბი და ცი­ხე­სი­მაგ­რე, სა­ნამ სა­ბა­გი­რო გზით ათას­წლე­უ­ლის ჯვრის სა­ნა­ხა­ვად წახ­ვალთ.

 

 

და რაც მთა­ვა­რია, აუ­ცი­ლებ­ლად და­ა­გე­მოვ­ნეთ ხორ­ცი­ა­ნი კერ­ძე­ბი, რომ­ლებ­საც ქვე­ყა­ნა­ში შე­მოგ­თა­ვა­ზე­ბენ. ჩრდი­ლო­ეთ მა­კე­დო­ნი­ას გურ­მა­ნე­ბის დე­და­ქა­ლაქ­საც კი უწო­დე­ბენ. ეროვ­ნულ გა­ტა­ცე­ბა­დაა აღი­ა­რე­ბუ­ლი გრილ­ზე ხორ­ცი­სა და ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბის მომ­ზა­დე­ბა, რო­მელ­საც უკი­დუ­რე­სი სი­ზუს­ტით წვა­ვენ. ქვეყ­ნის მთა­ვა­რი კერ­ძი კი ცნო­ბი­ლია სა­ხე­ლით ტავ­ჩე გრავ­ჩე, რო­მე­ლიც ლო­ბი­ო­თი მზად­დე­ბა, თუმ­ცა მისი მთა­ვა­რი ინ­გრე­დი­ენ­ტი სო­სი­სია. ტავ­ჩე გრავ­ჩე თი­ხის ჭურ­ჭელ­ში მზად­დე­ბა. ასე­ვე, სო­სი­სით მზად­დე­ბა კი­დევ ერთი ეროვ­ნუ­ლი კერ­ძი ლუ­კან­ჩი, რომ­ლის მთა­ვა­რი ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბია მსუ­ქა­ნი ღო­რის ხორ­ცი, სო­სი­სი და პაპ­რი­კა. ძა­ლი­ან პო­პუ­ლა­რუ­ლია ცხვრის ხორ­ცი, რო­მელ­საც გრილ­ზე შემ­წვარს ხში­რად მი­ირ­თმე­ვენ ბოსტნე­ულ­სა და კა­რა­მე­ლი­ზე­ბულ ხახვთან ერ­თად.

 

ურუგ­ვაი

 

ბრა­ზი­ლი­ი­სა და არ­გენ­ტი­ნის მე­ზო­ბე­ლი ურუგ­ვაი ხორ­ცის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბის გუ­ლი­სა და კუ­ჭის დამ­პყრობ­ლის სა­ხე­ლი­თაა ცნო­ბი­ლი. მან სა­ხე­ლი ხმელ­თა­შუა ზღვის სამ­ზა­რე­უ­ლო­თი და სამ­ხრეთ ამე­რი­კუ­ლი არო­მა­ტე­ბით გა­ით­ქვა. ურუგ­ვა­ი­ში ძა­ლი­ან უყ­ვართ კარ­ნა­ვა­ლე­ბი. ეს არის ტან­გოს მოყ­ვა­რუ­ლე­ბის ქვე­ყა­ნა, სა­დაც მოგ­ზა­უ­რო­ბის დროს თქვენც აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა სცა­დოთ ტან­გოს ილე­თე­ბის შეს­წავ­ლა და რაც შე­იძ­ლე­ბა ბევ­რი იცეკ­ვოთ.

 

რაც შე­ე­ხე­ბა სამ­ზა­რე­უ­ლოს, ურუგ­ვაი ცნო­ბი­ლია თა­ვი­სი რეს­ტორ­ნე­ბით, რომ­ლებ­საც გა­რეთ გრი­ლი აქვს და ხორ­ცი ღია ცის ქვეშ იწ­ვე­ბა. აქ ხორ­ცის შეწ­ვის თა­ვი­სე­ბუ­რი ტრა­დი­ცი­ე­ბი აქვთ. ხორ­ცის გვერ­დით კი აუ­ცი­ლებ­ლად წვა­ვენ სო­სისს, რო­მელ­საც ნივ­რით, ორე­გა­ნო­თი და პაპ­რი­კით მი­ირ­თმე­ვენ. ხორ­ცის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბის კი­დევ ერთი რჩე­უ­ლი ტრა­დი­ცი­უ­ლი კერ­ძია ჩი­ვი­ტო. ეს გახ­ლავთ სენდვი­ჩი – მომ­ზა­დე­ბუ­ლი ლო­რით, ბე­კო­ნით, კვერ­ცხით, ყვე­ლით, სა­ლა­თის ფურ­ცლით, წი­წა­კით, ზე­თის­ხი­ლი­თა და სო­უ­სით.

 

სამ­ხრეთ კო­რეა

 

თუ აღ­მო­სავ­ლეთ აზი­ა­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბა გა­და­წყვი­ტეთ, სამ­ხრეთ კო­რეა ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო და მომ­ხიბ­ვლე­ლი ქვე­ყა­ნაა. ხოლო თუ თქვენ ხორ­ცი­ა­ნი კერ­ძე­ბის მოყ­ვა­რუ­ლი ხართ, მა­შინ სამ­ხრეთ კო­რე­ა­ში ვი­ზი­ტი თქვენ­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია. მარ­თა­ლია, ქვე­ყა­ნა­ში მცე­ნა­რე­უ­ლი კერ­ძე­ბი ძა­ლი­ან პო­პუ­ლა­რუ­ლია, მაგ­რამ ხორ­ცის მომ­ზა­დე­ბის კო­რე­უ­ლი ტრა­დი­ცია მსოფ­ლი­ო­ში ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლია. ეროვ­ნუ­ლი კერ­ძია ბულ­გო­გი. მის მო­სამ­ზა­დებ­ლად ღო­რის ან სა­ქონ­ლის ხორცს ამა­რი­ნა­დე­ბენ სო­ი­ოს სო­უს­ში, შა­ქარ­ში, ნი­ორ­ში, სე­ზა­მის მარ­ცვლებ­თან ერ­თად. მა­რი­ნად­ში შე­საძ­ლე­ბე­ლია შე­უ­რი­ოთ სხვა­დას­ხვა სა­ხე­ო­ბის ბოსტნე­უ­ლიც. შემ­დეგ კი და­მა­რი­ნა­დე­ბუ­ლი ხორ­ცი და ბოსტნე­უ­ლი იწ­ვე­ბა გრილ­ზე მწვა­ნე ბულ­გა­რულ წი­წა­კას­თან, დაჭ­რილ ხახვსა და ნივ­რის მთლი­ან კბი­ლებ­თან ერ­თად.

 

 

ქუ­ჩებ­ში ყველ­გან იყი­დე­ბა შემ­წვა­რი ქათ­მის ფრთე­ბი, რო­მელ­საც მომ­ზა­დე­ბის თა­ვი­სე­ბუ­რი წესი აქვს. მოგ­ზა­უ­რო­ბის დროს აუ­ცი­ლებ­ლად იყი­დეთ ის და ქუ­ჩა­ში ხე­ტი­ა­ლის დროს მი­ირ­თვით. კო­რე­უ­ლად შემ­წვა­რი ქათ­მის ხორცს ხში­რად ახა­სი­ა­თე­ბენ, რო­გორც ზე­ცი­ურს.

 

კე­ნია

 

კე­ნია და მისი დე­და­ქა­ლა­ქი ნა­ი­რო­ბი აფ­რი­კის სა­უ­კე­თე­სო ტუ­რის­ტუ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბაა. ვე­ლუ­რი ბუ­ნე­ბა, მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი ფლო­რა და ფა­უ­ნა, და­ი­ვინ­გი და ექ­სტრე­მა­ლუ­რი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი – ეს სწო­რედ ისაა, რა­საც კე­ნია შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ.

 

 

ეროვ­ნუ­ლი კერ­ძის, ნი­ა­მა ჩო­მას და­გე­მოვ­ნე­ბის­თა­ნა­ვე მიხ­ვდე­ბით, რომ ქვე­ყა­ნა­ში ხორ­ცის მომ­ზა­დე­ბის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი წე­სე­ბი აქვთ. ნი­ა­მა ჩომა პირ­ვე­ლი კერ­ძი უნდა იყოს, რო­მელ­საც კე­ნი­ა­ში გა­სინ­ჯავთ და მო­ემ­ზა­დეთ, რომ ხე­ლე­ბის დას­ვრაც მო­გი­წევთ. კერ­ძი უფრო ხში­რად თხის ხორ­ცით მზად­დე­ბა, თუმ­ცა შე­იძ­ლე­ბა შეგ­ხვდეთ სა­ქონ­ლის, ქათ­მი­სა და ნი­ან­გის ხორ­ცი­თაც კი. ხორ­ცი უნდა შე­იწ­ვას ისე, რომ ცოტა ზედ­მე­ტად მომ­წვა­რი, კნა­ტუ­ნა კანი ჰქონ­დეს. ის მა­გი­დას­თან ლუკ­მე­ბის ტოლ ნაჭ­რე­ბად დაჭ­რი­ლი მი­აქვთ და აუ­ცი­ლებ­ლად ხე­ლით უნდა მი­ირ­თვან.

 

ფი­ლი­პი­ნე­ბი

 

თუ თქვენ­თვის სა­უ­კე­თე­სოდ შემ­წვა­რი გოჭი კუ­ლი­ნა­რი­უ­ლი ოც­ნე­ბაა, მა­შინ ფი­ლი­პი­ნებ­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბა ნამ­დვი­ლად ღირს. გოჭი იწ­ვე­ბა მწვა­ნი­ლით, ხახ­ვით და ნივ­რით. ხორ­ცის კანი იმ­დე­ნად კნა­ტუ­ნაა, რომ მას ქო­ქო­სის კანს ადა­რე­ბენ ხოლ­მე. შემ­წვარ გოჭს ჭრი­ან და სუფ­რა­ზე სო­ი­ო­სა და ჩილი სო­უს­სა და ციტ­რუს­თან ერ­თად მი­აქვთ.

 

 

სა­უ­კე­თე­სოდ შემ­წვა­რი გო­ჭის ხორ­ცის გარ­და ფი­ლი­პი­ნებ­ში დაგ­ხვდე­ბათ სა­ო­ცა­რი სა­ნა­პი­რო­ე­ბი, ის­ტო­რი­უ­ლი ქა­ლა­ქე­ბი, შთამ­ბეჭ­და­ვი მთე­ბი, მსოფ­ლი­ო­ში ცნო­ბი­ლი ე.წ. წვი­მის ტყე­ე­ბი და რაც მთა­ვა­რია, ყვინ­თვის­თვის გან­კუთ­ვნი­ლი ულა­მა­ზე­სი ად­გი­ლე­ბი.

 

სა­ქარ­თვე­ლო

 

მარ­თა­ლია, სა­ქარ­თვე­ლო ხორ­ცის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბის ტოპ 5 ქვე­ყა­ნა­ში ჯერ არ შე­დის, მაგ­რამ ეს ნამ­დვი­ლად არის ქვე­ყა­ნა, სა­დაც ხორ­ცი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად უყ­ვართ, აფა­სე­ბენ და მრა­ვალ­ფე­რო­ვან კერ­ძებ­საც ამ­ზა­დე­ბენ. ხინ­კა­ლი ქვეყ­ნის მთა­ვა­რი კერ­ძია, რო­მე­ლიც არ­ცერთ ტუ­რისტს გულ­გრილს არ ტო­ვებს. გარ­და ამი­სა, კი­დევ არა­ერ­თი ტრა­დი­ცი­უ­ლი კერ­ძი არ­სე­ბობს, რო­მე­ლიც ხორ­ცის­გან მზად­დე­ბა. მათი ნა­წი­ლი სა­დღე­სას­წა­უ­ლო სუფ­რე­ბის­თვის მზად­დე­ბა ხოლ­მე, ნა­წი­ლი კი ყო­ველ­დღი­უ­რი კვე­ბის რა­ცი­ო­ნის გა­ნუ­ყო­ფე­ლი ნა­წი­ლია. ქარ­თვე­ლე­ბი ხში­რად მი­ირ­თმე­ვენ მწვადს, ხაშ­ლა­მას, ოს­ტრს.

 

 

ზო­გა­დად, ხორ­ცი ის საკ­ვე­ბი პრო­დუქ­ტია, რო­მელ­საც ადა­მი­ა­ნი უძ­ვე­ლე­სი დრო­ი­დან მი­ირ­თმევს, თუმ­ცა მუდ­მი­ვად იც­ვლე­ბა და იხ­ვე­წე­ბა მისი მომ­ზა­დე­ბის ფორ­მა. მა­გა­ლი­თად, დღეს ძა­ლი­ან პო­პუ­ლა­რუ­ლია და­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბი, რო­მელ­თა ნა­წი­ლი პრე­მი­უმ კა­ტე­გო­რი­ა­საც გა­ნე­კუთ­ვნე­ბა. მზა ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბის პო­პუ­ლა­რო­ბა თა­ნა­მედ­რო­ვე ცხოვ­რე­ბის დაჩ­ქა­რე­ბულ­მა ტემ­პმაც გა­მო­იწ­ვია. ამ მი­ზე­ზე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით დღეს ძეხ­ვე­უ­ლი იმ­დე­ნად პო­პუ­ლა­რუ­ლია, რომ, რო­გორც უკვე ვნა­ხეთ, რიგი ქვეყ­ნე­ბის ეროვ­ნუ­ლი კერ­ძე­ბის მთა­ვა­რი ინ­გრე­დი­ენ­ტი­ცაა.

 

 

მზა ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბი პო­პუ­ლა­რუ­ლია სა­ქარ­თვე­ლო­შიც და ქვე­ყა­ნა­ში წარ­მო­ე­ბის საკ­მა­ოდ დიდი ტრა­დი­ცი­აც არ­სე­ბობს. თა­ნა­მედ­რო­ვე, და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი ქვეყ­ნის ის­ტო­რი­ა­ში, მზა ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბის მწარ­მო­ე­ბე­ლი კომ­პა­ნია "ნი­კო­რა“ უკვე 24 წელს ით­ვლის და მომ­ხმა­რე­ბელს მე­ტად მრა­ვალ­ფე­რო­ვან ასორ­ტი­მენ­ტსაც სთა­ვა­ზობს. მათ შო­რი­საა პრე­მი­უმ კლა­სის ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბი, მა­გა­ლი­თად, სო­სი­სე­ბი, შე­ბო­ლი­ლი ძეხ­ვე­უ­ლი და შაშ­ხე­ბი. ეს კი კი­დევ ერთი დას­ტუ­რია იმი­სა, რომ ქვე­ყა­ნა­ში ხორ­ცი და ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბი ძა­ლი­ან უყ­ვართ.

 

ამი­ტომ აუ­ცი­ლებ­ლად და­პა­ტი­ჟეთ თქვე­ნი უცხო­ე­ლი სტუმ­რე­ბი ქარ­თუ­ლი ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბით სა­გან­გე­ბოდ შექ­მნილ და­ფა­ზეც ქარ­თუ­ლი წარ­მო­ე­ბის ღვი­ნოს­თან ერ­თად.