ულამაზესი ბაღი ხონიდან, 700-მდე ჯიშის ვარდით და 1000-მდე დეკორატიული მცენარით - ბიზნესად ქცეული ჰობი: "დედა თავიდან ამ ყველაფერს ეზოს გალამაზებისთვის აკეთებდა" - Gemrielia.ge

ულამაზესი ბაღი ხონიდან, 700-მდე ჯიშის ვარდით და 1000-მდე დეკორატიული მცენარით - ბიზნესად ქცეული ჰობი: "დედა თავიდან ამ ყველაფერს ეზოს გალამაზებისთვის აკეთებდა"

იმე­რეთ­ში, ერთ პა­ტა­რა და ულა­მა­ზეს რა­ი­ონ­ში, ასე­თი­ვე ლა­მაზ და ფე­რად ბაღს მი­ვა­გე­ნით. ბაღი 2000 კვ.მ-ზეა გა­შე­ნე­ბუ­ლი და მას­ში 1000-მდე ჯი­შის სხვა­დას­ხვა სა­ხის მცე­ნა­რე ბი­ნად­რობს. რო­გორც ბა­ღის მე­პატ­რო­ნე, ნინი გა­ხა­რია ამ­ბობს, ეს ბაღი მისი ოჯა­ხის დიდი მო­ნა­პო­ვა­რი და ბევ­რი შრო­მის შე­დე­გია. მცე­ნა­რე­ებს ძმას­თან, დე­დას­თან და ბი­ძას­თან ერ­თად უვ­ლის.

- ჩემი სპე­ცი­ა­ლო­ბა ბიზ­ნეს ად­მი­ნის­ტრი­რე­ბაა და ამ ეტაპ­ზე ხონ­ში დე­დას­თან ერ­თად ვცხოვ­რობ, რო­მელ­საც სა­ო­ჯა­ხო მცი­რე ბიზ­ნე­სის მარ­თვა­ში ვეხ­მა­რე­ბი, ამ მხრივ ჩემი პრო­ფე­სი­აც მი­წყობს ხელს. მი­ტა­ცებს მცე­ნა­რე­ე­ბის მოვ­ლა და გა­მოყ­ვა­ნა. დიდი სი­ა­მოვ­ნე­ბაა, როცა უყუ­რებ, რო­გორ ღვივ­დე­ბა თეს­ლი­დან თუ პა­ტა­რა კალ­მი­დან მცე­ნა­რე და იზ­რდე­ბა შენს თვალ­წინ. ძა­ლი­ან ვცდი­ლობთ, რომ ჩვე­ნი ყვე­ლა მომ­ხმა­რე­ბე­ლი კმა­ყო­ფი­ლი იყოს. დიდ სი­ა­მოვ­ნე­ბას გვა­ნი­ჭებს, როცა გვიგ­ზავ­ნი­ან ფო­ტოს, რო­გორ ხა­რო­ბენ ჩვე­ნი მცე­ნა­რე­ე­ბი მათ ეზო­ში.

bagi-1685452284.jpg

- მოგ­ვი­ყე­ვით ბაღ­ზე, რო­მელ­მაც ჩვე­ნი ყუ­რა­დღე­ბა მი­იქ­ცია...

- ჩვე­ნი ბაღი მდე­ბა­რე­ობს იმე­რეთ­ში, ქა­ლაქ ხონ­ში, ის მო­ი­ცავს 2000 კვ.მ. ამ ბა­ღის შე­მოქ­მე­დი არის დედა და ბიძა, რო­მე­ლიც აგ­რო­ვებ­და იშ­ვი­ა­თი ჯი­შის მცე­ნა­რე­ებს, რომ­ლე­ბიც ჩა­მოჰ­ქონ­და სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნი­დან, ასე­ვე სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ­სე­ბუ­ლი სა­ნერ­გე­ე­ბი­და­ნაც. თა­ვი­დან ამ ყვე­ლა­ფერს ეზოს გა­ლა­მა­ზე­ბის­თვის აკე­თებ­და, შემ­დეგ გა­და­წყვი­ტა, ეს საქ­მი­ა­ნო­ბა ბიზ­ნე­სად ექ­ცია და სხვე­ბის ეზო­ე­ბიც გა­ე­ლა­მა­ზე­ბი­ნა. დე­დამ და­ი­წყო ამ ჯი­შე­ბის გამ­რავ­ლე­ბა, მე და ჩემი ძმა ვეხ­მა­რე­ბით რე­ა­ლი­ზა­ცი­ა­ში, ფე­ის­ბუქ-გვერ­დის სა­შუ­ა­ლე­ბით. ეზო­ში გვაქვს და­მონ­ტა­ჟე­ბუ­ლი მორ­წყვის სის­ტე­მა, რაც გვი­მარ­ტი­ვებს მოვ­ლას.

bagi2-1685452330.jpg

- ძა­ლი­ან ფე­რა­დი და მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნია თქვე­ნი ეზო. რა ჯი­შის მცე­ნა­რე­ე­ბი ჭარ­ბობს და რის მი­ხედ­ვით შე­არ­ჩი­ეთ ეს მცე­ნა­რე­ე­ბი?

- მად­ლო­ბა ამ შე­ფა­სე­ბის­თვის... ჩვენს ეზო­ში ჭარ­ბობს ვარ­დე­ბი, ასე­ვე გვაქვს მა­რადმწვა­ნე და სხვა ჯი­შის მცე­ნა­რე­ე­ბი. მცე­ნა­რე­ე­ბი შე­ვარ­ჩი­ეთ კლი­მა­ტის და გამ­ძლე­ო­ბის მი­ხედ­ვით, რო­გორ გა­უძ­ლებ­და ჩვენს პი­რო­ბებს, რო­გორც და­ა­ვა­დე­ბებს, ასე­ვე კლი­მა­ტურ პი­რო­ბებს.

bagi3-1685452410.jpg

bagi4-1685452423.jpg

- ხე­ხი­ლი და ბოსტნე­უ­ლიც გაქვთ?

- გვაქვს სხვა­დას­ხვა ხი­ლის და თხი­ლის ბაღი, რო­მე­ლიც გა­შე­ნე­ბუ­ლია ერთ ჰექტრამ­დე. ბაღს ვი­ყე­ნებთ პი­რა­დი მოხ­მა­რე­ბის­თვის. ასე­ვე მოგ­ვყავს კიტ­რი, პო­მი­დო­რი, ყუ­რძე­ნი. გვაქვს კი­ვის ხე­ი­ვა­ნი, ციტ­რუ­სი. გვაქვს ორი სათ­ბუ­რი, რო­მელ­საც მცე­ნა­რე­ე­ბის გა­მო­საყ­ვა­ნად ვი­ყე­ნებთ, რო­გორც და­თეს­ვით, ასე­ვე და­კალ­მე­ბით.

bagi5-1685452489.jpg

bagi6-1685452506.jpg

განაგრძეთ კითხვა