ზოდიაქოს 5 აღმოსავლური ნიშანი, რომელიც 2024 წელს ნამდვილ სიყვარულს იპოვის - Gemrielia.ge

ზოდიაქოს 5 აღმოსავლური ნიშანი, რომელიც 2024 წელს ნამდვილ სიყვარულს იპოვის

ხის მწვა­ნე დრა­კო­ნის წელი შე­სა­ნიშ­ნა­ვია ქორ­წი­ნე­ბის­თვის. წელს შექ­მნი­ლი კავ­ში­რი სტა­ბი­ლუ­რი და ძლი­ე­რი იქ­ნე­ბა, მე­უღ­ლე­ებს კი სიყ­ვა­რუ­ლი­სა და ვნე­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა მრა­ვა­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში შე­ეძ­ლე­ბათ. ვინ ელო­დე­ბა მო­მა­ვალ მე­უღ­ლეს­თან შეხ­ვედ­რა მო­მა­ვალ წელს?

ღორი

თქვენ­თვის დრა­კო­ნის წელი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა. 2024 წელს გა­გიჩ­ნდე­ბათ ოჯა­ხის შექ­მნის სურ­ვი­ლი. ვინც უკვე სე­რი­ო­ზულ ურ­თი­ერ­თო­ბა­შია, შემ­დგო­მი ნა­ბი­ჯის გა­დად­გმის სურ­ვი­ლი გან­სა­კუთ­რე­ბით ზა­ფხულ­ში გა­უძ­ლი­ერ­დე­ბა. გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბის შემ­დეგ, ყუ­რა­დღე­ბას არ აქ­ცევთ ოჯა­ხი­სა და მე­გობ­რე­ბის შე­საძ­ლო უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბას თქვე­ნი არ­ჩე­ვა­ნით.

დრა­კო­ნის წელ­ში ღო­რის ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ ქა­ლებ­სა და მა­მა­კა­ცებს მარ­თლაც მომ­ხიბ­ლა­ვი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ის­ტო­რი­ე­ბი გე­ლო­დე­ბათ. ეს კავ­ში­რი შე­იძ­ლე­ბა გა­და­ი­ზარ­დოს ლა­მაზ და ამა­ღელ­ვე­ბელ რო­მან­ში.

ძაღ­ლი

2024 წელს თქვენც შე­გიძ­ლი­ათ და­ქორ­წი­ნე­ბა. შეყ­ვა­რე­ბულ წყვილს ჰარ­მო­ნი­ი­თა და ბედ­ნი­ე­რე­ბით სავ­სე ცხოვ­რე­ბა ელის, ვი­ნა­ი­დან ძაღ­ლი და დრა­კო­ნი ყვე­ლა­ზე თავ­სე­ბა­დი ჩი­ნუ­რი ნიშ­ნე­ბია, ამი­ტომ წლის სიმ­ბო­ლო აუ­ცი­ლებ­ლად და­გეხ­მა­რე­ბათ ბედ­ნი­ე­რე­ბის პოვ­ნა­ში. ძაღ­ლი არის ერ­თგუ­ლი, გულ­კე­თი­ლი და ამი­ტომ აქვს ყვე­ლა შან­სი შექ­მნას ჰარ­მო­ნი­უ­ლი, რო­მან­ტი­კუ­ლი და ხან­გრძლი­ვი კავ­ში­რი...განაგრძეთ კითხვა