ზოგს განქორწინება, ზოგს - დიდი სიყვარული ელის: თებერვალი თქვენს პირად ცხოვრებას თავდაყირა დააყენებს - Gemrielia.ge

ზოგს განქორწინება, ზოგს - დიდი სიყვარული ელის: თებერვალი თქვენს პირად ცხოვრებას თავდაყირა დააყენებს

2024 წლის თე­ბერ­ვა­ლი ზო­დი­ა­ქოს 5 ნიშ­ნის პი­რად ცხოვ­რე­ბას თავ­და­ყი­რა და­ა­ყე­ნებს. ზოგი და­შორ­დე­ბა, ზოგი კი ახალ რო­მან­ტი­კულ ურ­თი­ერ­თო­ბებს და­ი­წყებს.

ვერ­ძი

მარ­ტო­ხე­ლა ვერძს თე­ბერ­ვალ­ში კარ­მუ­ლი შეხ­ვედ­რა ელო­დე­ბა. იღ­ბა­ლი ახალ ნაც­ნო­ბებს მო­გიყ­ვანთ და ვნე­ბი­ა­ნი სიყ­ვა­რუ­ლის ის­ტო­რი­ე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ. სწო­რედ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი გახ­დე­ბა გან­ვი­თა­რე­ბის სტი­მუ­ლი ამ ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის­თვის.

ლომი

ვარ­სკვლა­ვე­ბი პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში რე­ვო­ლუ­ცი­ას გიმ­ზა­დე­ბენ. თე­ბერ­ვალ­ში თქვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბა პარტნი­ორ­თან შე­იც­ვლე­ბა. არ არის გა­მო­რი­ცხუ­ლი, შეხ­ვდეთ ადა­მი­ანს, რო­მე­ლიც მთლი­ა­ნად და­ი­პყრობს თქვენს გულს; წარ­მო­უდ­გენ­ლად მი­გი­ზი­დავთ ადა­მი­ა­ნი. ვინც უკვე და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბია, უნდა მო­ემ­ზა­დოთ სა­ცხოვ­რებ­ლებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის­თვის. მა­გა­ლი­თად, შე­იძ­ლე­ბა პარტნი­ორ­მა შე­მოგ­თა­ვა­ზოთ ცალ­კე ცხოვ­რე­ბა ან სა­ჭი­რო იქ­ნე­ბა სა­ქორ­წი­ნო კონ­ტრაქ­ტის შეც­ვლა...განაგრძეთ კითხვა