რატომ ვერ იმატებს ზოგი ადამიანი წონაში - ენდოკრინოლოგ ლაშა უჩავას რეკომენდაციები - Gemrielia.ge

რატომ ვერ იმატებს ზოგი ადამიანი წონაში - ენდოკრინოლოგ ლაშა უჩავას რეკომენდაციები

ზედ­მე­ტი წონა რომ სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მაა, ამა­ზე არა­ერ­თხელ გვი­სა­უბ­რია, მაგ­რამ ახლა ამის სა­პი­რის­პი­როს თე­მას შე­ვე­ხე­ბით - რო­დე­საც ადა­მი­ანს წო­ნის დაკ­ლე­ბა კი არა, პი­რი­ქით, მო­მა­ტე­ბა სურს და იმის მი­უ­ხე­და­ვად, რომ კარ­გად იკ­ვე­ბე­ბა, კი­ლოგ­რამ­საც ვერ იმა­ტებს.

რას­თან გვაქვს ამ შემ­თხვე­ვა­ში საქ­მე და რა უნდა გა­ა­კე­თოს ადა­მი­ან­მა, რომ პრობ­ლე­მა დაძ­ლი­ოს. გვე­სა­უბ­რე­ბა ექი­მი-ენ­დოკ­რი­ნო­ლო­გი ლაშა უჩა­ვა:

- რო­დე­საც საკ­ვე­ბის გარ­კვე­ულ რა­ო­დე­ნო­ბას ვი­ღებთ, ორ­გა­ნიზ­მში მე­ტა­ბო­ლიზ­მი აქ­ტი­უ­რად მუ­შა­ობს და ეს კა­ლო­რა­ჟი ჩვენს კი­ლოგ­რა­მებ­ზე არ აი­სა­ხე­ბა. ეს ერ­თის მხრივ კარ­გია, მაგ­რამ მე­ო­რე მხრივ, არ არის მარ­ტი­ვი სა­კი­თხი. მოკ­ლედ, თუ ასეთ წო­ნა­ზე ვსა­უბ­რობთ, ეს პა­თო­ლო­გი­აა. კი, თუ სი­მაღ­ლეს­თან მი­მარ­თე­ბა­ში წონა არა­ა­დეკ­ვა­ტუ­რია, ამ შემ­თხვე­ვა­ში, პრობ­ლე­მა გვაქვს ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლას­თან.

ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლის პირ­ვე­ლი პა­თო­ლო­გი­უ­რი ცვლი­ლე­ბა შე­იძ­ლე­ბა კუჭ-ნაწ­ლა­ვის ტრაქ­ტი­დან იყოს გა­მოწ­ვე­უ­ლი, რო­დე­საც კუჭ-ნაწ­ლავ­ში არ ხდე­ბა მი­ნე­რა­ლე­ბის, ვი­ტა­მი­ნე­ბის, მიკ­რო და მაკ­რო­ე­ლე­მენ­ტე­ბის, ცი­ლის ადეკ­ვა­ტუ­რი შე­წო­ვა. ეს ორ­გა­ნიზ­მში კუნ­თო­ვა­ნი ქსო­ვი­ლის ზრდა­ზე მოქ­მე­დებს. აქ ისეთ პა­თო­ლო­გი­ას­თან გვაქვს საქ­მე, რაც კუჭ-ნაწ­ლა­ვის ტრაქ­ტის შე­წო­ვა და მო­ნე­ლე­ბაა - მას ცე­ლი­ა­კია ჰქვია.

წო­ნა­ში არ მო­მა­ტე­ბა შე­იძ­ლე­ბა ენ­დოკ­რი­ნულ პრობ­ლე­მას­თან იყოს და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი, კერ­ძოდ, თი­რე­ო­ტოქ­სი­კოზ­თან. ასეთ დროს წო­ნის კლე­ბა უნებ­ლი­ედ ხდე­ბა და სი­გამ­ხდრემ­დე მივ­დი­ვართ, რაც შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს ფა­რი­სებ­რი ჯირ­კვლის პა­თო­ლო­გი­ამ, რო­მელ­საც თი­რე­ო­ტოქ­სი­კო­ზი ჰქვია, ე.წ. შხა­მი­ა­ნი ჩიყ­ვი. ფა­რი­სებ­რი ჯირ­კვლის ტოქ­სი­კუ­რი ჩიყ­ვი ფა­რი­სებ­რი ჯირ­კვლის ჰი­პერ­ფუნ­ქცი­ა­ზე მე­ტყვე­ლებს, ანუ ზედ­მე­ტი ჰორ­მო­ნი გა­მო­ი­ყო­ფა.

- ზედ­მე­ტი ჰორ­მო­ნის გა­მო­ყო­ფა ყო­ველ­თვის შხა­მი­ან ჩიყვს ნიშ­ნავს?

- დიახ, ყო­ველ­თვის ტოქ­სი­კუ­რია და ორ­გა­ნიზ­მის­თვის მავ­ნე­ბე­ლია...განაგრძეთ კითხვა