ზოდიაქოს ნიშნები, რომლებსაც თებერვალში გაუმართლებთ - Gemrielia.ge

ზოდიაქოს ნიშნები, რომლებსაც თებერვალში გაუმართლებთ

ვარ­სკვლა­ვე­ბი ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნებს 2024 წლის 11 თე­ბერ­ვლი­დან ნამ­დვილ ბედ­ნი­ე­რე­ბას ჰპირ­დე­ბი­ან. მათ ელო­დე­ბათ და­დე­ბი­თი მოვ­ლე­ნე­ბი, იღ­ბა­ლი და ბედ­ნი­ე­რე­ბა.

თევ­ზე­ბი

სა­ო­ცა­რი მოვ­ლე­ნე­ბი გე­ლით. ახა­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის და­წყე­ბა შე­გიძ­ლი­ათ, თუ დიდი ხა­ნია მარ­ტო ხართ. ასე­თი გრძნო­ბე­ბი და ემო­ცი­ე­ბი ცხოვ­რე­ბა­ში დიდი ხა­ნია არ გქო­ნი­ათ. აღ­მო­ა­ჩი­ნეთ ახალ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს სა­კუ­თარ თავ­ში. ნა­თე­ლი მო­მა­ვა­ლი გე­ლით. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან სა­ერ­თო ენას იო­ლად იპო­ვით.

ტყუ­პი

სირ­თუ­ლე­ე­ბი არ შე­გექ­მნე­ბათ. ნე­გა­ტი­უ­რი მოვ­ლე­ნე­ბი არ შე­გა­წუ­ხებთ. თავს ბედ­ნი­ე­რად იგ­რძნობთ. ირ­გვლივ იქ­ნე­ბი­ან ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც თქვენს გა­ბედ­ნი­ე­რე­ბას შე­ეც­დე­ბი­ან. ახა­ლი გრძნო­ბე­ბი სწრა­ფად გაღ­ვივ­დე­ბა თქვენს გულ­ში...განაგრძეთ კითხვა