დიეტა ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით - Gemrielia.ge

დიეტა ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

თუ ახა­ლი წლის შემ­დეგ ზედ­მე­ტი კი­ლოგ­რა­მე­ბი აკ­რი­ფეთ ან თუ ზო­გა­დად, ოც­ნე­ბობთ წო­ნის დაკ­ლე­ბა­ზე, მა­შინ არ არის სა­ჭი­რო დი­ე­ტე­ბით გა­ი­ტან­ჯოთ თავი. საკ­მა­რი­სია თქვე­ნი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის რე­კო­მენ­და­ცი­ებს მიჰ­ყვეთ.

ვერ­ძი ენერ­გი­უ­ლი და აქ­ტი­უ­რია. ხან­და­ხან შე­იძ­ლე­ბა ისე და­ი­ღა­ლონ, რომ სრუ­ლი­ად და­ი­ვი­წყონ, რომ ჭამა სჭირ­დე­ბათ. შე­ე­ცა­დეთ და­იც­ვათ რე­ჟი­მი, რათა არ მოხ­დეს ჭარ­ბი კვე­ბა და ზედ­მე­ტი სტრე­სი სხე­ულ­ზე. მო­ე­რი­დეთ ძა­ლი­ან მძი­მე საკ­ვებს. ჩარ­თეთ თქვენს დი­ე­ტა­ში თევ­ზი, წი­წი­ბუ­რა და მეტი ბოსტნე­უ­ლი. ყა­ვა­ზე უა­რის თქმა სა­სარ­გებ­ლო იქ­ნე­ბა.

კუ­რო­ებს უყ­ვართ კომ­ფორ­ტუ­ლი და მყუდ­რო ცხოვ­რე­ბა, ასე­ვე უყ­ვართ გემ­რი­ე­ლი კერ­ძე­ბი. ვარ­სკვლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ მო­ე­რი­დოთ ზედ­მე­ტად კა­ლო­რი­ულ საკ­ვებს და შე­ე­ცა­დეთ უარი თქვათ ტკბი­ლე­ულ­ზე. დიახ, ფუნ­თუ­შე­ბი და ნამ­ცხვრე­ბი გემ­რი­ე­ლია, მაგ­რამ მათი ჭა­მით ვერ მი­აღ­წევთ სა­სურ­ველ შე­დეგს. უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ა­ნი­ჭეთ სა­ლა­თებს და ბოსტნე­ულს. არ გა­მო­რი­ცხოთ მარ­ცვლე­უ­ლი და რძის პრო­დუქ­ტე­ბი.

ტყუპს ბევ­რი სტრე­სი აქვს და მუდ­მი­ვად ჩქა­რო­ბენ სად­მე მის­ვლას. ეს არის ის, რაც იწ­ვევს ყვე­ლა პრობ­ლე­მას. სწრა­ფი კვე­ბა, ცხა­რე, ცხი­მი­ა­ნი, ფქვი­ლი­ა­ნი საკ­ვე­ბი იწ­ვევს ზედ­მეტ კი­ლოგ­რა­მებს და პრობ­ლე­მებს. ეცა­დეთ, რა­ცი­ონ­ში შე­ი­ტა­ნოთ B ვი­ტა­მი­ნით მდი­და­რი საკ­ვე­ბი. და­ა­მა­ტეთ რთუ­ლი ნახ­შირ­წყლე­ბი და შე­ამ­ცი­რეთ საკ­ვე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა...განაგრძეთ კითხვა