რომელი ზოდიაქოს ნიშნებია ყველაზე მეტად მიდრეკილი სიმსუქნისკენ - Gemrielia.ge

რომელი ზოდიაქოს ნიშნებია ყველაზე მეტად მიდრეკილი სიმსუქნისკენ

გემ­რი­ე­ლი და არა­ჯან­სა­ღი საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბის ტენ­დენ­ცი­ის გამო, შე­იძ­ლე­ბა წარ­მო­იშ­ვას ჭარ­ბი წო­ნის პრობ­ლე­მე­ბი, ვნა­ხოთ, ზო­დი­ა­ქოს რო­მელ ნიშ­ნებს უყ­ვართ გემ­რი­ე­ლი ჭამა და ვი­ნაა მიდ­რე­კი­ლი სიმ­სუქ­ნის­კენ?

კურო

გა­საკ­ვი­რი არ არის, რად­გან კურო, კერ­ძე­ბის სიყ­ვა­რუ­ლით გა­მო­ირ­ჩე­ვა. ისი­ნი თა­ვად ვერ ამ­ჩნე­ვენ, რო­გორ წამ­ლა­ვენ სხე­ულს ფას­ტფუ­დით, ტკბი­ლე­უ­ლით ან მშრა­ლი საკ­ვე­ბით. მა­ღალ­კა­ლო­რი­ულ საკ­ვებ­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა კუ­როს ჭარ­ბი წო­ნით აჯილ­დო­ებს. გარ­და ამი­სა, ამ ნი­შანს სა­ერ­თოდ არ უყ­ვარს მოძ­რა­ო­ბა და ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბით თა­ვის შე­წუ­ხე­ბა, რაც ხელს უწყობს და­მა­ტე­ბი­თი წო­ნის გა­ჩე­ნას.

ლომი

მდიდ­რუ­ლი ცხოვ­რე­ბის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბი სა­კუ­თარ თავს სი­ა­მოვ­ნე­ბა­ზე უარს არ ეუბ­ნე­ბი­ან. ლო­მებს უყ­ვართ გუ­ლი­ა­ნი და გემ­რი­ე­ლი საკ­ვე­ბის ჭამა. თუ მათ სურთ ღა­მით მწვა­დის ან შო­კო­ლა­დის ნამ­ცხვრის ჭამა, სა­კუ­თარ თავს უარს ნამ­დვი­ლად არ ეტყვი­ან. ამას­თან, სევ­დი­სა და დეპ­რე­სი­ის პე­რი­ოდ­შიც ჭარ­ბად იკ­ვე­ბე­ბი­ან. საკ­ვე­ბი­სად­მი ასე­თი გა­ტა­ცე­ბით, არ უნდა გა­გიკ­ვირ­დეთ წო­ნის მა­ტე­ბა. აქ­ტი­უ­რი ცხოვ­რე­ბის წესი გიხ­სნით ჭარ­ბი წო­ნის­გან. ეცა­დეთ მეტი იმოძ­რა­ოთ, სა­ღა­მო­ო­ბით ირ­ბი­ნოთ ან ცურ­ვა­ზე ია­როთ. ეს და­გეხ­მა­რე­ბათ სიმ­სუქ­ნის­გან თა­ვის დაღ­წე­ვა­ში...განაგრძეთ კითხვა