რომელი ზოდიაქოს ნიშნები ინარჩუნებენ სიმშვიდეს ცხარე კამათის დროს? - Gemrielia.ge

რომელი ზოდიაქოს ნიშნები ინარჩუნებენ სიმშვიდეს ცხარე კამათის დროს?

კა­მა­თის დროს სიმ­შვი­დის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა არც ისე ად­ვი­ლია, მაგ­რამ არი­ან ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლებ­საც შე­უძ­ლი­ათ და­იკ­ვეხ­ნონ ამ ნი­ჭით. ისი­ნი რჩე­ბი­ან ურ­ყე­ვად და მშვი­დად, რაც არ უნდა თქვას სხვა ადა­მი­ან­მა. ასე­თი ში­ნა­გა­ნი ბირ­თვით ზო­დი­ა­ქოს მხო­ლოდ ზო­გი­ერ­თი ნი­შა­ნი გა­მო­ირ­ჩე­ვა. მათი გაბ­რა­ზე­ბა ან პრო­ვო­ცი­რე­ბა არა­ნა­ი­რად არ გა­მო­გი­ვათ, გა­ი­ცა­ნით:

ქალ­წუ­ლი

მი­წი­ერ ქალ­წულს უნდა ეწო­დოს აბ­სო­ლუ­ტუ­რად უე­მო­ციო ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი და ამი­ტომ არ აქვს მნიშ­ვნე­ლო­ბა ჩხუ­ბი იქ­ნე­ბა ეს თუ ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი სა­უ­ბა­რი, წარბსაც არ ას­წევს. ფაქ­ტია, რომ ქალ­წულ­მა იცის რო­გორ გა­ა­ა­ნა­ლი­ზოს ის მოვ­ლე­ნე­ბი და სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი, რომ­ლებ­შიც აღ­მოჩ­ნდა, რათა წი­ნას­წარ გან­სა­ზღვროს, რას ეტყვის მას თა­ნა­მო­სა­უბ­რე რთულ მო­მენ­ტში. სხვა­თა შო­რის, ქალ­წულ­მა იცის, რო­გორ მო­იქ­ცეს სწო­რად, რათა კი­დევ უფრო გა­ა­ღი­ზი­ა­ნოს თა­ნა­მო­სა­უბ­რე. დიახ, ზოგ­ჯერ ქალ­წულს შე­უძ­ლია სხვა აა­ფეთ­ქოს, მაგ­რამ თავს არ აი­ფეთ­ქებს...განაგრძეთ კითხვა