ზოდიაქოს ამ 5 ნიშანს აპრილში სიყვარულში გაუმართლებს - Gemrielia.ge

ზოდიაქოს ამ 5 ნიშანს აპრილში სიყვარულში გაუმართლებს

ყვე­ლა ოც­ნე­ბობს სიყ­ვა­რულ­ზე და გან­სა­კუთ­რე­ბით გა­ზა­ფხუ­ლის დად­გო­მას­თან ერ­თად. ვარ­სკვლა­ვებ­მა გუ­ლუხ­ვი სა­ჩუქ­რე­ბი მო­უმ­ზა­დეს შემ­დე­გი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებს:

კურო

ფრთხი­ლი და გო­ნივ­რუ­ლი კურო გა­ნიც­დის უჩ­ვე­უ­ლო გრძნო­ბე­ბის რე­ა­ლურ სპექტრს. აპ­რილ­ში ისი­ნი სი­გი­ჟემ­დე შე­იყ­ვა­რე­ბენ შემ­თხვე­ვით ნაც­ნობს და იოც­ნე­ბე­ბენ მას­თან პა­ე­მან­ზე, და­ი­ვი­წყე­ბენ მკაცრ პრინ­ცი­პებ­სა და მუ­შა­ო­ბას. სა­ბედ­ნი­ე­როდ, ამ ადა­მი­ან­თან შეხ­ვედ­რას მა­ლე­ვე შეძ­ლებთ. გა­მო­ი­ყე­ნეთ ეს შან­სი, რომ უკეთ გა­იც­ნოთ ადა­მი­ა­ნი და დახ­ვე­წი­ლად გა­მო­ავ­ლი­ნოთ პი­რა­დი ინ­ტე­რე­სი.

კირჩხი­ბი

კირჩხი­ბებს სა­ინ­ტე­რე­სო და ორაზ­რო­ვა­ნი მოვ­ლე­ნე­ბის სე­რია გე­ლით. აპ­რილ­ში მიხ­ვალთ დას­კვნამ­დე, რომ ძველ­მა ურ­თი­ერ­თო­ბამ უკვე დიდი ხა­ნია თავი მო­გა­ბეზ­რათ და მი­ა­ტო­ვებთ. მტკივ­ნე­უ­ლი და­შო­რე­ბა გა­ი­ძუ­ლებთ და­ი­მა­ლოთ სა­კუ­თარ "ნა­ჭუჭ­ში", მაგ­რამ ასე დიდ­ხანს არ გაგ­რძელ­დე­ბა. სა­ნამ ერთ ადა­მი­ანს და­შორ­დე­ბით, მე­ო­რე ადა­მი­ა­ნის მი­მართ გა­გიჩ­ნდე­ბათ ნაზი გრძნო­ბე­ბი. მი­უ­ხე­და­ვად სევ­დი­სა და წარ­სუ­ლი­სად­მი ლტოლ­ვი­სა, გირ­ჩევთ, აუ­ცი­ლებ­ლად გა­უ­ღოთ კარი ახალ ბედ­ნი­ე­რე­ბას. არ და­უშ­ვათ წარ­სუ­ლი უარ­ყო­ფი­თი გა­მოც­დი­ლე­ბა და შიში. თან­და­თან მი­უ­ახ­ლოვ­დით, დატ­კბით რო­მან­ტი­კუ­ლი პე­რი­ო­დით...განაგრძეთ კითხვა