"ხორცში აღმოჩენილია სალმონელა, ობის სოკოები..." - თბილისში, ერთ-ერთ საშაურმეს საწარმოო პროცესი შეუჩერდა - Gemrielia.ge

"ხორცში აღმოჩენილია სალმონელა, ობის სოკოები..." - თბილისში, ერთ-ერთ საშაურმეს საწარმოო პროცესი შეუჩერდა

თბი­ლის­ში, წე­რეთ­ლის გამ­ზირ­ზე მდე­ბა­რე სა­შა­ურ­მე OK-ს სა­წარ­მოო პრო­ცე­სი შე­უ­ჩერ­და - მი­ზე­ზი სალ­მო­ნე­ლო­ზის და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი შემ­თხვე­ვაა. ინ­ფორ­მა­ცი­ას სურ­სა­თის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტო ავ­რცე­ლებს.

„სურ­სა­თის ეროვ­ნულ­მა სა­ა­გენ­ტომ თბი­ლი­სის გა­დამ­დებ და­ა­ვა­დე­ბა­თა ეპიდ­ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბი­სა და კონ­ტრო­ლის მუ­ნი­ცი­პა­ლუ­რი ცენ­ტრი­დან მი­ი­ღო შე­ტყო­ბი­ნე­ბა სალ­მო­ნე­ლო­ზის და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი შემ­თხვე­ვის შე­სა­ხებ. ეპი­და­ნამ­ნე­ზის თა­ნახ­მად, პა­ცი­ენტს საკ­ვე­ბად მი­ღე­ბუ­ლი აქვს შა­ურ­მა, რო­მე­ლიც შე­ი­ძი­ნა სა­შა­ურ­მე „OK“-ში (წე­რეთ­ლის გამ­ზი­რი 22).

ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ღე­ბის­თა­ნა­ვე, სურ­სა­თის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს თბი­ლი­სის სა­ქა­ლა­ქო სამ­სა­ხუ­რის უფ­ლე­ბა­მო­სილ­მა პი­რებ­მა სა­შა­ურ­მე­ში (შპს „მად­ლი“ - სა­შა­ურ­მე “OK”, ს/კ 404581877) სა­ხელ­მწი­ფო კონ­ტრო­ლი...განაგრძეთ კითხვა