რა არის პურის ფასი საქართველოსა და მეზობელ ქვეყნებში? - Gemrielia.ge

რა არის პურის ფასი საქართველოსა და მეზობელ ქვეყნებში?

პო­ლი­ტი­კო­სე­ბის მხრი­დან სა­ქარ­თვე­ლო­ში პუ­რის ფასი მსჯე­ლო­ბის სა­გა­ნი კი­დევ ერთხელ გახ­და. პარ­ლა­მენ­ტში, სა­დაც „მი­ნის­ტრის სა­ა­თის“ ფორ­მატ­ში ლე­ვან და­ვი­თაშ­ვილს უს­მენ­დნენ, „სტრა­ტე­გია აღ­მა­შე­ნე­ბე­ლის“ ლი­დერ­მა გი­ორ­გი ვა­შა­ძემ მი­ნისტრს მი­მარ­თა და აღ­ნიშ­ნა, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში პური რე­გი­ო­ნის მას­შტა­ბით ყვე­ლა­ზე ძვი­რი ღირს.

"გაზ­რდი­ლი ფა­სე­ბის პი­რო­ბებ­ში რე­კორ­დი მოხ­სე­ნით. თქვენ რო­გორც ეკო­ნო­მი­კის მი­ნის­ტრმა, მთელ რე­გი­ონ­ში მოხ­სე­ნით რე­კორ­დი ფა­სე­ბის კუ­თხით, პური სა­ქარ­თვე­ლო­ში ყვე­ლა­ზე ძვი­რი ღირს მთელ რე­გი­ონ­ში, სომ­ხეთ­ზე და აზერ­ბა­ი­ჯან­ზე ძვი­რი ღირს“, - გა­ნა­ცხა­და ვა­შა­ძემ.

სა­პა­სუ­ხოდ კი და­ვი­თაშ­ვილ­მა აღ­ნიშ­ნა, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე იაფი პრო­დუქ­ტი პუ­რია.

"ვფიქ­რობ, ესეც პო­პუ­ლის­ტუ­რი გან­ცხა­დე­ბაა, ამით - პუ­რის ფა­სით არ გა­ნი­სა­ზღვრე­ბა კე­თილ­დღე­ო­ბა, არც წარ­მა­ტე­ბა და არც - წა­რუ­მა­ტებ­ლო­ბა. ჩვენ გვინ­და, რომ ხელ­მი­საწ­ვდო­მი იყოს ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის­თვის ყვე­ლა პრო­დუქ­ტი, მათ ჰქონ­დეთ მეტი შე­მო­სა­ვა­ლი და ფა­სე­ბიც იყოს ზო­მი­ე­რი. ამ ფა­სებს, მათ ზრდას და შემ­ცი­რე­ბას, თა­ვი­სი ობი­ექ­ტუ­რი ახ­სნა აქვს”, - გა­ნა­ცხა­და ლე­ვან და­ვი­თაშ­ვილ­მა...განაგრძეთ კითხვა