3 ოქროს წესი, რომელიც ბედნიერ ქორწინებას მოგიტანთ ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით - Gemrielia.ge

3 ოქროს წესი, რომელიც ბედნიერ ქორწინებას მოგიტანთ ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

ალ­ბათ ყვე­ლა წყვილს ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო და ქორ­წი­ნე­ბის ის­ტო­რია აქვს. მაგ­რამ სამ­წუ­ხა­როდ ხში­რად ხდე­ბა ისე, რომ ერთი შე­ხედ­ვით პერ­სპექ­ტი­უ­ლად და­წყე­ბუ­ლი ოჯა­ხუ­რი ცხოვ­რე­ბა მოკ­ლე ხან­ში დრა­მა­ტუ­ლად სრულ­დე­ბა. მა­ინც რა­ტომ ხდე­ბა ასე? ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ ნე­ბის­მი­ერ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შანს ხა­სი­ათ­ში სულ მცი­რე სამი უარ­ყო­ფი­თი სა­ხა­სი­ა­თო შტრი­ხი გა­აჩ­ნია, ოჯა­ხი კი მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, კომ­პრო­მი­სებ­ზეა აგე­ბუ­ლი. ამი­ტომ დღეს მინ­და შე­მოგ­თა­ვა­ზოთ სამი ოქ­როს წესი სა­ი­მი­სოდ, რომ ჰარ­მო­ნი­უ­ლი ოჯა­ხუ­რი ცხოვ­რე­ბა, თქვე­ნი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის თვი­სე­ბე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ხან­გრძლი­ვად შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ.

ვერძმა უტაქ­ტო საქ­ცი­ე­ლი, სი­ფი­ცხე და ეგო­ის­ტუ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა უნდა აკონ­ტრო­ლოს პარტნი­ო­რის მი­მართ.

კუ­რომ სი­ჯი­უ­ტე, ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი სა­კი­თხე­ბის მი­მართ ზედ­მე­ტად კონ­სერ­ვა­ტო­რუ­ლი მიდ­გო­მა და სი­ახ­ლე­ე­ბი­სად­მი ნე­გა­ტი­უ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა უნდა მო­ი­შა­ლოს.

ტყუ­პის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი ზე­და­პი­რუ­ლი მიდ­გო­მა სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის მი­მართ, ხა­სი­ა­თის ცვა­ლე­ბა­დო­ბა და უპა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა ხში­რად ხდე­ბა ოჯა­ხის დან­გრე­ვის მი­ზე­ზი.

კირჩხიბს მო­ე­თხო­ვე­ბა, რომ პარტნი­ო­რის მი­მართ ზღვარ­გა­და­სუ­ლი მე­სა­კუთ­რუ­ლი გრძნო­ბე­ბი აკონ­ტრო­ლოს, ნაკ­ლე­ბად ჩა­რი­ოს პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში ოჯა­ხის წევ­რე­ბი (გან­სა­კუთ­რე­ბით დედა) და მე­ლან­ქო­ლი­ის შე­მო­ტე­ვის დროს არ ჩა­ი­კე­ტოს თა­ვის თავ­ში...განაგრძეთ კითხვა