"ამ დეოდორანტების გამოყენება დაუშვებელია..." - რა იწვევს ჭარბოფლიანობას და რას გვირჩევს ენდოკრინოლოგი - Gemrielia.ge

"ამ დეოდორანტების გამოყენება დაუშვებელია..." - რა იწვევს ჭარბოფლიანობას და რას გვირჩევს ენდოკრინოლოგი

ოფლი გამჭვირ­ვა­ლე სი­თხეა, რო­მე­ლიც კან­ში არ­სე­ბუ­ლი სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­ოფ­ლე ჯირ­კვლე­ბი­დან გა­მო­ი­ყო­ფა. შედ­გე­ბა წყლის­გან, ცო­ტა­ო­დე­ნი შარ­დო­ვა­ნას­გან, მა­რი­ლე­ბის­გან, ცხი­მე­ბი­სა და სხვა ორ­გა­ნუ­ლი ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბის­გან. მას­თან ერ­თად ორ­გა­ნიზ­მი­დან ჭარ­ბი სი­თხე და მავ­ნე ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი გა­მო­ი­ყო­ფა.

ოფლი კა­ნის ზე­და­პი­რი­დან ორ­თქლდე­ბა და ორ­გა­ნიზმს აგ­რი­ლებს. კა­ნის სხვა­დას­ხვა უბა­ნი სხვა­დას­ხვა­ნა­ი­რად ოფ­ლი­ან­დე­ბა, ყვე­ლა­ზე ხში­რად - ხე­ლის­გუ­ლე­ბი, ტერ­ფე­ბი, იღ­ლი­ის ქვე­და მი­და­მო, შუბ­ლი, ლო­ყე­ბი, მკერ­დი.

ოფლი ადა­მი­ა­ნის­თვის თით­ქოს ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი რამ არის ზა­ფხულ­ში, რო­დე­საც ატ­მოს­ფე­რუ­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა მა­ღალ ნიშ­ნულს აღ­წევს. თუმ­ცა არ­სე­ბო­ბენ ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც წე­ლი­წა­დის ნე­ბის­მი­ერ დროს, ოფლს ჭარ­ბი რა­ო­დე­ნო­ბით გა­მო­ყო­ფენ.

რა იწ­ვევს მას და რო­გორ ავი­ცი­ლოთ თა­ვი­დან ოფ­ლი­ა­ნო­ბა, ამ თე­მა­ზე ექი­მი-ენ­დოლ­რი­ნო­ლო­გი - ლაშა უჩა­ვა გვე­სა­უბ­რე­ბა:

- ჯან­მრთე­ლი ადა­მი­ა­ნი ფი­ზი­ო­ლო­გი­უ­რად დღე-ღა­მის გან­მავ­ლო­ბა­ში და­ახ­ლო­ე­ბით, 400-500 გრა­მა­დე ოფლს გა­მოჰ­ყოფს, მაგ­რამ ეს შე­სამ­ჩნე­ვი არ არის, რად­გა­ნაც სწრა­ფად ხდე­ბა კა­ნის ზე­და­პი­რი­დან მისი შრო­ბა. თუმ­ცა როცა უკვე ოფ­ლი­ა­ნო­ბა პა­თო­ლო­გი­უ­რად მიგ­ვაჩ­ნია (ღა­მის პე­რი­ოდ­ში, ძი­ლის დროს ადა­მი­ა­ნი დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით ოფლს გა­მო­ყოფს), და­სა­ფიქ­რე­ბე­ლია.

ამას­თან, ზა­ფხუ­ლის სე­ზონ­ზე, ცხა­დია, დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით წყალს ვი­ღებთ და შე­სა­ბა­მი­სად, ოფლსაც ასე­თი­ვე რა­ო­დე­ნო­ბით გა­მოვ­ყოფთ, - ეს ერ­თმა­ნეთ­თან კავ­შირ­შია. ოფ­ლის გა­მო­ყო­ფის გამო, დე­ჰიდ­რა­და­ცია რომ არ გან­ვი­თა­დეს, ზა­ფხლის სე­ზონ­ზე წყლის მი­ღე­ბა უნდა გა­ი­ზარ­დოს...

მაგ­რამ როცა, ზა­ფხულ­ში ადა­მი­ა­ნებს ჭარ­ბი ოფ­ლი­ა­ნო­ბა აწუ­ხებთ და თან, ლო­კა­ლუ­რად (სხე­უ­ლის გარ­კვე­ულ ად­გი­ლებ­ში), შე­იძ­ლე­ბა იყოს სის­ტე­მუ­რიც (მთე­ლი სხე­უ­ლის ზე­და­პირ­ზე) - ორი­ვე მათ­გა­ნი სხვდახ­ვა და­ავ­დე­ბას უკავ­შირ­დე­ბა. რაც შე­საძ­ლოა, ენ­დოკ­რი­ნუ­ლი პა­თო­ლო­გი­ე­ბის, რო­გო­რიც არის ფა­რი­სებ­რი ჯირ­კვა­ლი, სიმ­სუქ­ნე (ჭარ­ბი წონა), შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტი, ან კალ­ცი­უ­მის დო­ნის დაქ­ვე­ი­თე­ბა, მი­ზე­ზი აღ­მოჩ­ნდეს; ხოლო წე­ლი­წა­დის ნე­ბის­მი­ერ დროს ოფ­ლი­ა­ნო­ბა ასე­ვე და­მო­კი­დე­ბუ­ლია ვი­ტა­მი­ნე­ბის დე­ფი­ციტ­თან. რაც უნდა გა­საკ­ვი­რი იყოს, სა­ქარ­თვე­ლო­ში მკვეთ­რა­დაა ეს გა­მო­ხა­ტუ­ლი...

რო­დე­საც ადა­მი­ანს ჭარ­ბი ოფ­ლი­ა­ნო­ბა აწუ­ხებს, მისი დი­აგ­ნოს­ტი­რე­ბა უნდა მოხ­დეს - რა მი­ზე­ზით არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრობ­ლე­მა. გარ­და ენ­დოკ­რი­ნუ­ლი სის­ტე­მი­სა, ოფ­ლი­ა­ნო­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია, და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი იყოს ნევ­რო­ლო­გი­ურ სტა­ტუს­თან, რო­დესც ადა­მი­ანს გარ­კვე­უ­ლი ემო­ცი­უ­რი ლა­ბი­ლო­ბა აქვს, ან ფსი­ქო­ე­მო­ცი­უ­რი სტა­ტუ­სია მო­მა­ტე­ბუ­ლი, ად­ვი­ლად აგ­ზნე­ბა­დია და ა.შ. ამ სა­კი­თხში შე­იძ­ლე­ბა ჩა­ერ­თოს რო­გორ ენ­დოკ­რი­ნო­ლო­გი, ასე­ვე ნევ­რო­ლო­გი...განაგრძეთ კითხვა