"თუ ოჯახის შექმნა გსურთ, არჩევანი ამ ნიშნებზე უნდა გააკეთოთ" - ზოდიაქოს რომელი ნიშნით დაბადებულ მამაკაცთან ჯობს მეგობრობა და რომელთან რომანის გაბმა? - Gemrielia.ge

"თუ ოჯახის შექმნა გსურთ, არჩევანი ამ ნიშნებზე უნდა გააკეთოთ" - ზოდიაქოს რომელი ნიშნით დაბადებულ მამაკაცთან ჯობს მეგობრობა და რომელთან რომანის გაბმა?

ქა­ლე­ბის დიდი ნა­წი­ლი, მი­იჩ­ნევს, რომ მა­მა­კაც­თან მე­გობ­რო­ბა შე­უძ­ლე­ბე­ლია. თუმ­ცა, არც მთლად ასეა საქ­მე. არ­სე­ბო­ბენ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბი, რომ­ლის გავ­ლე­ნის ქვეშ და­ბა­დე­ბუ­ლი მა­მა­კა­ციც მე­გობ­რად გა­ცი­ლე­ბით უფრო კომ­ფორ­ტუ­ლია, ვიდ­რე მე­უღ­ლედ და ან საყ­ვარ­ლად. ამი­ტომ დღეს ზუს­ტად იმა­ზე ვი­სა­უბ­რებთ, ვის­თან ჯო­ბია მე­გობ­რო­ბა და ვის­თან რო­მა­ნის გაბ­მა ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით.

მაშ ასე, მე­გობ­რო­ბით და­ვი­წყოთ. სა­ი­მი­სოდ, რომ დრო მხი­ა­რუ­ლად გა­ა­ტა­როთ, გვერ­დით ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი თა­ნა­მო­სა­უბ­რე გყავ­დეთ და ხში­რად იცი­ნოთ სა­სურ­ვე­ლია, ტყუ­პი, სას­წო­რი, მშვილ­დო­სა­ნი, მერ­წყუ­ლი ან თევ­ზე­ბი მა­მა­კა­ცი შე­არ­ჩი­ოთ. ტყუ­პი და მერ­წყუ­ლი გა­სა­ო­ცა­რი ერუ­დი­ცი­ით გა­მო­ირ­ჩე­ვა, სას­წორს დახ­ვე­წი­ლი გე­მოვ­ნე­ბა აქვს და შე­გიძ­ლი­ათ შო­პინგზეც გა­ი­ყო­ლოთ, მშვილ­დო­სან­თან ერ­თად არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვად იმოგ­ზა­უ­რებთ, ხოლო თევ­ზე­ბის ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი მა­მა­კა­ცი თქვე­ნი სა­უ­კე­თე­სო გუ­ლის მე­სა­ი­დუმ­ლე, მრჩე­ვე­ლი და პი­რა­დი ფსი­ქო­ლო­გი იქ­ნე­ბა.

მხურ­ვა­ლე რო­მა­ნის გა­სა­ჩა­ღებ­ლად კი ლომი, მო­რი­ე­ლი ან ვერ­ძი ეძე­ბეთ...განაგრძეთ კითხვა