რეკლამა pricelist
საბანერო რეკლამა CPM (1000 ჩვენება) - 0.6ლ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში
H1 992 X 112 / 320 X 240 3.5 სურათი სურათი სურათი
B1 728 X 180 / 320 X 240 3.0 სურათი სურათი სურათი
C1 234 X 240 / 320 X 240 2.5   სურათი სურათი
B2 728 X 180 / 320 X 240 2.0 სურათი სურათი სურათი
C2 234 X 240 / 320 X 240 1.8   სურათი სურათი
C3 234 X 240 / 320 X 240 1.8   სურათი სურათი
საიტის წინმსწრები (მობილურში) 341 X 652 6.5 სურათი სურათი სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის

 

პოზიცია ჩვენებები სტატიკური დინამიური მობილური
მთავარი 1024 x 113 / 300 x 900 0.6ლ 3.5 7  
რუბრიკები 1024 x 113 / 300 x 900 0.6ლ 3.5 7  
სად გამოიტანოს რეკლამა სურათი სურათი სურათი

 

ვიდეო რეკლამა
პოზიცია ხანგრძლივობა CPM(1000 ჩვენება) 
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
6 წამი 7.26ლ 
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
10 წამი 9.26ლ 
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
15 წამი 12.88ლ
სტატიაში ვიდეო
 
20 წამი 2.17ლ
ვიდეოში ბანერი
overlay
8 წამი 2.1ლ

 

 

ვიდეო რეკლამის ტექნიკური მოთხოვნები
მობილურში წინმსწრები რეკლამის ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 500 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკურ რეკლამაზე ფასდაკლება არ ვრცელდება, რეკლამის კოეფიციენტი - 2
E-mail: adline@adline.ge; reklama@adline.ge