"ეს მოგიტანთ წარმატებას, ბედნიერებასა და მატერიალურ კეთილდღეობას..." - როგორ უნდა აღნიშნოთ 2024 წლის შემობრძანება თქვენი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით? - Gemrielia.ge

"ეს მოგიტანთ წარმატებას, ბედნიერებასა და მატერიალურ კეთილდღეობას..." - როგორ უნდა აღნიშნოთ 2024 წლის შემობრძანება თქვენი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით?

რამ­დე­ნი­მე დღე­ში ახა­ლი წლის დად­გო­მას ვი­ზე­ი­მებთ. 2024 წლის მმარ­თვე­ლი ხის მწვა­ნე დრა­კო­ნი იქ­ნე­ბა, რომ­ლის შე­მობ­რძა­ნე­ბა­საც მისი სურ­ვი­ლე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით უნდა შევ­ხვდეთ, რათა მმარ­თვე­ლის კე­თილ­გან­წყო­ბა და­ვიმ­სა­ხუ­როთ, მთე­ლი წელი წარ­მა­ტე­ბუ­ლე­ბი და ბედ­ნი­ე­რე­ბი რომ ვი­ყოთ.

axaliweli-1701326405.webp

ვერ­ძი

ხის დრა­კონს, ისე­ვე რო­გორც თქვენ, გიყ­ვართ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში თა­ვის გა­მო­ჩე­ნა. იმი­სათ­ვის, რომ წელი ბედ­ნი­ე­რად და­ი­წყოს და წარ­მა­ტე­ბუ­ლად გაგ­რძელ­დეს, მდიდ­რუ­ლად მორ­თეთ სახ­ლი სა­ა­ხალ­წლო დე­კო­რით. წლის მმარ­თვე­ლის ფი­გუ­რა მო­ა­თავ­სეთ სა­ძი­ნე­ბელ­ში ან სახ­ლის აღ­მო­სავ­ლეთ მხა­რეს. შეხ­ვდით ახალ წელს მხი­ა­რულ გა­რე­მო­ში. სუფ­რა­ზე მო­ა­თავ­სეთ სხვა­დას­ხვა კერ­ძი, - კრე­ვე­ტე­ბი­დან და­წყე­ბუ­ლი შემ­წვა­რი შამ­პი­ნი­ო­ნე­ბით დამ­თავ­რე­ბუ­ლი. სა­მო­სი­დან შე­არ­ჩი­ეთ ჰა­ე­რო­ვა­ნი, მაგ­რამ პრაქ­ტი­კუ­ლი და ორი­გი­ნა­ლუ­რი დე­ტა­ლე­ბით გა­ფორ­მე­ბუ­ლი. ახა­ლი წელი ფე­ი­ერ­ვერ­კის გა­რე­შე წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია, იყა­ვით ფრთხი­ლად, მაგ­რამ აუ­ცი­ლებ­ლად აან­თეთ.

კურო

კუ­როს­თვის რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია 2024 წლის შეხ­ვედ­რა ისეთ სა­მოს­ში, რო­მელ­შიც ჭარ­ბობს: ოქ­როს­ფე­რი, შავი, ყვი­თე­ლი. სამ­კა­უ­ლი უნდა იყოს ელე­გან­ტუ­რი, ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი. იმის­თვის, რომ წარ­მა­ტე­ბა მი­ი­ზი­დოთ, ნაძ­ვის ხე მი­სა­ღე­ბის ჩრდი­ლო-და­სავ­ლე­თით მო­ა­თავ­სეთ და ტრა­დი­ცი­უ­ლად, ბურ­თე­ბით, ციმ­ცი­მე­ბი­თა და გირ­ლან­დე­ბით გა­ა­ფორ­მეთ. თუ გსურს დრა­კო­ნის წელ­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბა, და­ა­დეთ პა­ტა­რა გლო­ბუ­სი ნაძ­ვის ხეს. თუ ფი­ნან­სუ­რი მხარ­და­ჭე­რა გჭირ­დე­ბათ, შე­გიძ­ლი­ათ ხეზე და­კი­დოთ ზა­რე­ბი და ან­გე­ლო­ზე­ბი. სუფ­რა­ზე და­ა­ლა­გეთ ხორ­ცი­ა­ნი კერ­ძე­ბი. იზ­რუ­ნეთ დე­სერ­ტზეც.

ტყუ­პი

ტყუ­პი გა­მუდ­მე­ბით ის­წრაფ­ვის სი­ახ­ლის­კენ, უყ­ვართ ცვლი­ლე­ბა და ნა­თე­ლი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი. ამი­ტომ სტუმ­რე­ბის მოს­ვლამ­დე შინ შექ­მე­ნით უჩ­ვე­უ­ლო პროგ­რა­მა დრა­კო­ნის წლის აღ­სა­ნიშ­ნა­ვად. ოთა­ხებ­ში გა­ნა­თავ­სეთ მა­ნა­თო­ბე­ლი სა­თა­მა­შო­ე­ბი, წლის სიმ­ბო­ლოს ფი­გუ­რე­ბი და დე­კო­რა­ცი­ე­ბი. მო­ა­წყვეთ მხი­ა­რუ­ლი შე­ჯიბ­რე­ბე­ბი, ცეკ­ვე­ბი და თა­მა­შე­ბი. კარ­გი იქ­ნე­ბა ძვე­ლი ტრა­დი­ცი­ე­ბის გახ­სე­ნე­ბაც. ფი­ნან­სე­ბის მო­სა­ზი­დად მან­და­რი­ნით გა­უ­მას­პინ­ძლდით თქვენს მე­გობ­რებს. მან­და­რი­ნი აღ­მო­სავ­ლეთ­ში ნიშ­ნავს ოქრო, სიმ­დიდ­რეს. გა­ა­კე­თეთ ნიღ­ბე­ბი სტუმ­რე­ბის­თვის და მო­ა­წყვეთ ორი­გი­ნა­ლუ­რი კარ­ნა­ვა­ლი.

astrology-horoscope-circle-1701326511.webp

კირჩხი­ბი

ხის დრა­კო­ნის წლის შე­მობ­რძა­ნე­ბა იზე­ი­მეთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის გა­რე­მოც­ვა­ში. თუმ­ცა, შინ შე­გიძ­ლი­ათ მო­იწ­ვი­ოთ... ნა­თე­სა­ვე­ბი, მე­გობ­რე­ბიც. იყა­ვი მხი­ა­რუ­ლი და გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი ნიჭი, სტუ­მარ­მას­პინ­ძლო­ბა. სუფ­რა­ზე კერ­ძე­ბი უნდა იყოს მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი. დე­სერ­ტის ან ტორ­ტის მომ­ზა­დე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია 2024 წლის მფარ­ვე­ლის სა­ხით. სუფ­რა უნდა გა­ა­წყოთ მწვა­ნე, ია­სამ­ნის­ფერ ან ლურჯ ფე­რებ­ში. კირჩხიბ­მა ქალ­მა უნდა ატა­როს მარ­გა­ლი­ტი­ა­ნი სამ­კა­უ­ლი, რომ გახ­დეს უფრო ბრძე­ნი და იპო­ვოს პი­რად ბედ­ნი­ე­რე­ბა. შე­ი­ძი­ნეთ დრა­კო­ნის ფი­გუ­რა და მო­ა­თავ­სეთ ოთა­ხის ჩრდი­ლო-და­სავ­ლე­თით. ეს თი­ლის­მა ოჯახს კე­თილ­დღე­ო­ბას და ჰარ­მო­ნი­ას მო­უ­ტანს მთე­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში.

ლომი

დრა­კონ­სა და ლომს ბევ­რი მსგავ­სე­ბა გაქვთ. ორი­ვეს გიყ­ვართ ლი­დე­რო­ბა და დღე­სას­წა­უ­ლე­ბი. იმი­სათ­ვის რომ იდე­ა­ლუ­რი წელი გქონ­დეთ, გა­არ­კვი­ეთ, რო­გორ უნდა აღ­ნიშ­ნოთ დრა­კო­ნის წელი. პირ­ველ რიგ­ში მთა­ვა­რია, გქონ­დეს გარ­თო­ბის გან­წყო­ბა. ინ­ტე­რი­ე­რი უნდა გქონ­დეთ გა­ნა­თე­ბუ­ლი. ფან­ჯრებ­ზეც კი ჩა­მო­კი­დეთ სა­ა­ხალ­წლო დე­კო­რის ნა­თუ­რე­ბი. რაც შე­ე­ხე­ბა სა­ა­ხალ­წლო ჩაც­მუ­ლო­ბას, ლომ­მა ქალ­მა ჩა­იც­ვით დე­დოფ­ლუ­რად. თუნ­დაც, აღ­მო­სავ­ლურ სტილ­ში, გა­ი­კე­თეთ მკვეთ­რი მა­კი­ა­ჟი, სამ­კა­უ­ლე­ბი უნდა იყოს ძვირ­ფა­სი თვლე­ბის. მა­მა­კა­ცებ­საც მმარ­თებთ მე­ფუ­რად ჩაც­მა. გარ­შე­მო ყვე­ლა­ფე­რი უნდა იყოს ელე­გან­ტუ­რი, დახ­ვე­წი­ლი და მდიდ­რუ­ლი. სუფ­რის გა­სა­ფორ­მებ­ლად გა­მო­ი­ყე­ნეთ სხვა­დას­ხვა ხილი და არო­მა­ტუ­ლი სა­ნე­ლებ­ლე­ბი, სან­თლე­ბი. არ და­გა­ვი­წყდეთ შამ­პა­ნუ­რის ჩა­ცი­ვე­ბა და ეგ­ზო­ტი­კუ­რი დე­სერ­ტე­ბი...განაგრძეთ კითხვა

ასევე დაგაინტერესებთ: