"არეგულირებს მადას და ეხმარება წონის კლებაში" - ნატა გაგუა შინ მომზადებული სასმელის რეცეპტს გვთავაზობს - Gemrielia.ge

"არეგულირებს მადას და ეხმარება წონის კლებაში" - ნატა გაგუა შინ მომზადებული სასმელის რეცეპტს გვთავაზობს

ცნო­ბი­ლი ენდოკრინოლოგი ნატა გა­გუა სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში სა­ზო­გა­დო­ე­ბას შინ მოსამზადებელი სასმელის რე­ცეპტს უზი­ა­რებს, რო­მე­ლიც მისი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მა­დას არე­გუ­ლი­რებს და წონის კლებაში ეხმარება.

მადის დაქვეითების 5 მარტივი გზა - “ოქროს“ რჩევები გიორგი ღოღობერიძისგან

"სა­სის წყლის კლა­სი­კუ­რი რე­ცეპ­ტი ასე­თია: 2 ლიტრ ოთა­ხის ტემ­პე­რა­ტუ­რის სას­მელ წყალს უნდა და­ა­მა­ტოთ 1 ს.კ. გა­ხე­ხი­ლი, ფა­ფის კონ­სის­ტენ­ცი­ის ჯან­ჯა­ფი­ლი, თხლად დაჭ­რი­ლი სა­შუ­ა­ლო ზო­მის კიტ­რი და 10-12 ფო­თო­ლი პიტ­ნა, მსუ­ბუ­ქად დას­რე­სი­ლი. სას­მე­ლი უნდა მო­ამ­ზა­დოთ სა­ღა­მოს და შე­ი­ნა­ხოთ მა­ცი­ვარ­ში.არ­სე­ბობს ვა­რი­ა­ცია ლი­მო­ნი­თაც: ყვე­ლა ზე­მოთ ჩა­მოთ­ვლი­ლ ინ­გრე­დი­ენტს ემა­ტე­ბა დაჭ­რი­ლი ლი­მო­ნი. მომ­ზა­დე­ბა უმ­ჯო­ბე­სია სა­ღა­მოს, რად­გან დროა სა­ჭი­რო იმი­სათ­ვის, რომ ­ნა­ყე­ნი მაქ­სი­მა­ლუ­რად ეფექ­ტუ­რი იყოს.

რომელი საკვები აქვეითებს მადას და რომელი აშიებს? - ენდოკრინოლოგის პასუხები გავრცელებულ კითხვებზე

პირ­ველ რიგ­ში, კარ­გად გა­რე­ცხეთ პრო­დუქ­ტე­ბი: ლი­მო­ნი, კიტ­რი, ჯან­ჯა­ფი­ლი და პიტ­ნა ( უმ­ჯო­ბე­სია, ყვე­ლა­ფე­რი თბილ, გამ­დი­ნა­რე წყალ­ში გა­ი­რე­ცხოს).მი­ღე­ბუ­ლი ნა­ყე­ნი მთე­ლი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში უნდა მი­ი­ღოთ...განაგრძეთ კითხვა